DEP. CIÈNCIES SOCIALS

Cap de departament: Alícia Carcía

Adscripció: Ismael Pla