DEPARTAMENTS

ORIENTACIÓCIÈNCIESSOCIALSCIENTIFICOTECTOLÒGICCOMUNICACIÓAPF

El nostre centre t’ofereix els serveis de 5 departaments:

  • Orientació. Comú a tots i a l’abast de tots els alumnes.
  • Ciències Socials. S’encarrega de les assignatures del Món del Treball i STPHC al GES i al Cicle 1, i de la Història i la Geografia de l’Accés+25.
  • Cientificotecnològic. T’ofereix les assignatures de PIM, CIT i NES per al GES i al Cicle 1, i les Matemàtiques de l’Accés+25.
  • Comunicació. Engloba tots els idiomes per a tots els nivells.
  • Altres Programes Formatius. S’encarrega de tota l’oferta de la resta d’activitats del centre.