FORMACIÓ REGLADA

PROGRAMES FORMATIUS  I CURSOS REGLATS         

A  (Formació Bàsica de Persones Adultes)

Cicle I      Nivell 1 (Alfabetització)

Cicle I      Nivell 2 (Neolectors)

Cicle I      Nivell 3 (Educació de Base)

Cicle II     GES 1 (Graduat en Educació Secundària: Primer Nivell)

Cicle II     GES 2 (Graduat en Educació Secundària: Segon Nivell)

  (Cursos de Valencià JQCV)

Valencià A1 – A2

Valencià B1

Valencià B2

Valencià C1

Valencià C2

D  (Curs de preparació per a proves d’accés)

Accés en la universitat +25/+45

E.1 (Castellà per a nouvinguts i llengües estrangeres)

Castellà per a nouvinguts A1

Castellà per a nouvinguts A2

Castellà per a nouvinguts B1

Anglés A1.1

Anglés A1.2

Anglés A2.1

Anglés A2.2

Anglés B1.1

Anglés B1.2

J (Cursos que orienten i preparen per a viure el temps d’oci d’una forma creativa)

Ceràmica

Anglés Conversa A2

Anglés Conversa B1