FINS QUAN EM PUC MATRICULAR PER A AQUEST CURS 2023/24?

Els cursos de l’oferta formativa del CPFPA Sant Carles van començar el 18 de setembre de 2023. Tanmateix, els cursos dels tallers de l’Associació d’Alumnes del CPFPA Sant Carles ho van fer el 2 d’octubre de 2023. Els períodes oficials de matrícula per a aquest curs van ser del 19 de juny fins el 14 de juliol de 2023 i de l’1 al 29 de setembre de 2023, amb cita prèvia telefonant al centre 96 291 92 25. Una vegada acabats els períodes ordinaris de matrícula, es va obrir el període extraordinari, que s’allargarà fins el dia 30 d’abril de 2024 en els tres nivells del cicle I de la formació bàsica de les persones adultes (Cicle I, nivells 1 o alfabetització, 2 o base i 3 o neolectors), i fins al dia 31 de gener de 2024, en qualsevol dels altres programes formatius impartits. En aquest segon cas, es tindran en compte els casos d’inscripció que, amb caràcter obligatori i extraordinari, es pogueren realitzar durant tot el curs acadèmic per a atendre les necessitats formatives i la inclusió sociocultural, tant de les persones joves i adultes nouvingudes al sistema educatiu valencià com d’aquelles en situació de vulnerabilitat que patien circumstàncies sobrevingudes de risc d’exclusió social o de violència de gènere.