NES-Presentació de diapositives del cos humà

Recorda que has de preparar una presentació de diapositives sobre l’aparell o sistema que hages escollit. Comença per centrar la teua explicació en la funció a la qual pertany. Mostra primer l’aparell en la seua totalitat. Després explica òrgan a òrgan la seua anatomia i fisiologia. Finalitza explicant algunes malalties comuns de l’aparell o sistema que has escollit.