CASTELLÀ PER A ESTRANGERS.

CPFPA ofereix enguany 3 nivells de castellà per a estrangers A1,A2 i B1 en torn de mati i vesprada.

A1: 12h i 18 h dilluns i dimecres 9:30h dimarts i dijous

A2 9h i11:30h dilluns i dimecres i 18h dimarts i dijous

B1 10:30h dilluns i dimecres i 19:30h dimarts i dijous