TRINITY – Curs 2023/2024

Per al curs 2023/2024, el CPFPA Sant Carles oferta dos cursos preparatoris per a l’obtenció dels certificats d’idiomes d’anglés dels nivells B1 i B2, i ,especialment, dels certificats ISE de Trinity College London (ISE I i ISE II) que es realitzen en el centre des de fa ja sis anys, en qualitat de centre oficial examinador d’aquests prestigiosos certificats reconeguts arreu del món.

Els horaris dels cursos per a aquest curs són els següents:

B1 (ISE I) 

Dimarts i Dijous de 19.00 a 21.00 h

B2 (ISE II)

Dimecres de 18.30 a 21.30 h (intensiu)

ELS CERTIFICATS ISE DE TRINITY COLLEGE LONDON

Els exàmens de certificació ISE consten de dos mòduls: Speaking & Listening (Prova oral) i Reading & Writing (Prova escrita), els quals es poden fer en una mateixa convocatòria (examen complet) o només una de les dues proves (oral o escrita). Només hi haurà una convocatòria en el CPFPA Sant Carles durant l’any acadèmic i les proves es realitzaran durant la primera quinzena de maig de 2024 (encara per determinar). Tant el mòdul escrit com l’oral es realitzaran de manera presencial en el CPFPA Sant Carles. Així mateix, el mòdul del Speaking & Listening es realitzarà per la modalitat de videoconferència.

Els títols de l’ISE I i II s’obtenen quan l’alumne supera els dos mòduls de què consta el certificat. Cada mòdul rep una qualificació independent, de manera que si es supera un mòdul, però es suspén l’altre, la nota del mòdul aprovat es guarda indefinidament i només caldria examinar-se en una altra convocatòria del mòdul que queda pendent de superar. Una vegada s’hagen superat els dos mòduls, es rep el certificat ISE amb un informe sobre la qualificació obtinguda en cada prova i bloc, dins de cada prova.

Aquests són els preus per als alumnes dels cursos, amb el preu de les taxes d’exàmens. La taxa completa inclou les dues proves (oral i escrita). L’alumne que tinga una de les dues proves ja superada anteriorment només haurà de fer la prova que tinga pendent de superar i pagar la taxa d’examen corresponent. Així mateix haurà de facilitar el seu número de candidat de Trinity que apareix al certificat que tinga ja expedit per poder enllaçar-lo amb el nou certificat que puga obtindre.

B1 (ISE I)
MODALITAT PREUS
Curs de preparació B1 + Taxa completa ISE I 150 €
Curs de preparació B1 + Taxa mòdul R&W (escrit)   80 €
Curs de preparació B1 + Taxa mòdul L&S (oral) 135 €
Curs de preparació B1 (sense taxes d’examen) 40 € / 45 € (a partir de l’1 d’octubre de 2023)
 
B2 (ISE II)
MODALITAT PREUS
Curs de preparació B2 + Taxa completa ISE II 365 €
Curs de preparació B2 + Taxa mòdul R&W (escrit) 275 €
Curs de preparació B2 + Taxa mòdul L&S (oral) 335 €
Curs de preparació B2 (sense taxes d’examen) 230 €
Preu taxes proves de certificació ISE II (2 mòduls)*  200 €*
Preu taxes proves de certificació ISE II (mòdul R&W)*    70 €*
Preu taxes proves de certificació ISE II (mòdul S&L)*  170 €*

* Aquests preus s’aplicaran sols a l’alumnat matriculat en els cursos de preparació de nivell B2.

Si el que vols és vindre al centre només a fer les proves (per lliure) perquè has sigut alumne del centre i vas aprovar una part i et falta completar una altra part, podràs matricular-te en la secretaria del centre dins del termini que el centre determine al llarg del mes de desembre de 2023 i gener de 2024, sempre que hi queden places lliures disponibles, les quals dependrà de la quantitat d’alumnes matriculats en els cursos de preparació. Els alumnes matriculats en els cursos preparatoris tindran sempre prioritat sobre les persones que sol·liciten matricular-se a les proves per lliure. Les taxes corresponents a les matrícules lliures seran les següents:

B1 (ISE I) B2 (ISE II)
Preu examen complet 150 € 230 €
Preu mòdul escrit (R&W) 80 € 100 €
Preu mòdul oral (S&L) 135 € 200 €

Per a més informació sobre que comprèn cada part, per favor consulteu la pàgina web:

https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-language/ISE  o la vostra professora del cursos preparatoris.

Per a fer l’esmentada matrícula, haureu de telefonar al 96 291 92 25. Demaneu cita per evitar cues i passeu a formalitzar la matrícula en el centre el dia i hora que tingueu la cita concertada. Estem al Carrer Maians 53 d’Ontinyent. Disposeu d’aquesta informació en la web del centre: https://portal.edu.gva.es/fpaontinyent/