Consell Escolar 23-24 / Consejo Escolar 23-24

El sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral es va realitzar el dia 13 d’Octubre en acte públic en la seu de la EOIVV. Les persones seleccionades rebran un correu electrònic amb més informació. Els resultats són:

TITULARS:

PRESIDENTC M Marín
R. PROFESORATT D Atienza
R. PASI G Santos
R. ALUMNATR D R Sáez
R. ALUMNAT M R B Alegre

SUPLENTS:

R. PROFESORATM G Domínguez
R. PASE G Amat
R. ALUMNATM L Ivorra
R. ALUMNATM I A Sola

El sorteo para la elección de los miembros de la junta electoral se realizó el día 13 de Octubre en acto público en la sede de la EOIVV. Las personas seleccionadas recibirán un correo electrónico con más información. Los resultados son:

TITULARES:

PRESIDENTEC M Marín
R. PROFESORADOT D Atienza
R. PASI G Santos
R. ALUMNADOR D R Sáez
R. ALUMNADO M R B Alegre

SUPLENTES:

R. PROFESORADOM G Domínguez
R. PASE G Amat
R. ALUMNADOM L Ivorra
R. ALUMNADOM I A Sola


Candidats de l’alumnat inscrits per a formar part del consell escolar de la EOIVV:

A M B MONTES
R C VALENZUELA
F GIAYETTO
M R S CARDONA
D T SALOM

Candidatos del alumnado inscritos para formar parte del consejo escolar de la EOIVV:

A M B MONTES
R C VALENZUELA
F GIAYETTO
M R S CARDONA
D T SALOM

El dia 23 de Novembre de 2023 es van celebrar les votacions per a l’elecció dels representants de l’alumnat, PAS i professorat en el consell escolar.

Els/les candidates elegides són:

A M B MONTESESTUDIANT
R C VALENZUELAESTUDIANT
F GIAYETTOESTUDIANT
M R S CARDONAESTUDIANT
D T SALOMESTUDIANT
E G AMATPAS
M D V ROCAPROFESSORAT
M G DOMÍNGUEZPROFESSORAT
M C P CIBEIRAPROFESSORAT
G V T MARÍNPROFESSORAT
A B SOLERAPROFESSORAT
M C CASASÚSPROFESSORAT

El día 23 de Noviembre de 2023 se celebraron las votaciones para la elección de los representantes del alumnado, PAS y profesorado en el consejo escolar.

Los/las candidatas elegidas son:

A M B MONTESESTUDIANTE
R C VALENZUELAESTUDIANTE
F GIAYETTOESTUDIANTE
M R S CARDONAESTUDIANTE
D T SALOMESTUDIANTE
E G AMATPAS
M D V ROCAPROFESORADO
M G DOMÍNGUEZPROFESORADO
M C P CIBEIRAPROFESORADO
G V T MARÍNPROFESORADO
A B SOLERAPROFESORADO
M C CASASÚSPROFESORADO

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CONSEJOS ESCOLARES