Curs Metodologies actives i co.l·laboratives en TIC: escape room i realitat augmentada

La gamificació és una tècnica que es pot utilitzar a l’aula per a transferir a l’alumnat tota una sèrie d’aprenentatges, però a través d’una experiència lúdica i emprant tota una sèrie de recursos típics en els jocs: sistemes de puntuació, recompenses, medalles, etcètera. En aquest curs es planteja com un escape room digital, on hauràs … Read more

OFERTA FORMATIVA ÀMBIT ARTÍSTICOEXPRESSIU (gener-juliol)

    El CEFIRE de Xàtiva compta entre les seves assessories una específica d’àmbit Artisticoexpressiu que gestiona l’oferta formativa adaptada a les necessitats detectades als centres educatius i també aquella formació relacionada directament amb les línies estratègiques de l’àmbit Artisticoexpressiu (Música i Arts escèniques, Plàstica, Visual i Audiovisual i E.F). Entre l’oferta formativa plantejada per al primer … Read more

COEDUCA. Científiques ocultades, un referent per a les vocacions del futur

La formació en temàtiques coeducatives resulta la millor prevenció front als problemes socials generats per les desigualtats. Amb tota la formació oferida des del CEFIRE de Xàtiva és pretén personalitzar a les docents i els docents amb estratègies i recursos per generar actituds, en tota la comunitat educativa, adients al principi d’igualtat de totes les … Read more

Jornades sobre convivència i seguretat digital: Ciberassetjament

El ciberassetjament és l’assetjament que té lloc en dispositius digitals, com a telèfons cel·lulars, computadores i tauletes. El ciberassetjament pot ocórrer mitjançant missatges de text, textos i aplicacions, o bé per Internet en les xarxes socials, fòrums o jocs on les persones poden veure, participar o compartir contingut. El ciberassetjament inclou enviar, publicar o compartir … Read more

El vídeo com a eina vertebradora de projectes educatius

Objectius Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia. Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia. Introduir al professorat al món de la realització … Read more

El podcast com a recurs didàctic

Objectius Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia. Conèixer l’origen del Podcasting i escoltar diferents Podcast i podcasters. Conèixer el programari i maquinari necessaris per a la producció de Podcast, així com serveis d’allotjament i distribució. Utilitzar el Podcast … Read more

Recursos digitals per al docent

Objectius Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia. Adquirir coneixements relacionats amb el disseny i desenvolupament d’eines digitals. Crear i manipular activitats per a treballar amb els nostres alumnes a l’aula. Desenvolupar estratègies per al treball col·laboratiu. Aplicar les … Read more

Metodologies actives i col·laboratives en TIC: Escape room i realitat augmentada

Objectius Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia. Comprendre què és la ludificació i els seus elements Conéixer els tipus de jugadors per a adaptar els materials curriculars ludificats als diferents perfils Característiques d’un breakOutEdu Comprendre què és la … Read more

Eines per gammificar l’aula

Objectius Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia. Conèixer quines són les nocions bàsiques de la gammificació. Gestionar el comportament i el treball en equip utilitzant plataformes per a administrar l’aula. Crear jocs de preguntes i respostes utilitzant plataformes … Read more

Curs sobre el programa de gestió de biblioteques escolars: PMB

El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteca) que està realitzat conforme a les normes i estàndards de la biblioteconomia. Respecta la norma UNIMARC, la recomanació 995 i permet la importació de registres de REBECA, el projecte de catalogació cooperativa entre les Biblioteques Públiques de l’Estat i les biblioteques centrals de les … Read more