El podcast com a recurs didàctic

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Conèixer l’origen del Podcasting i escoltar diferents Podcast i podcasters.
 • Conèixer el programari i maquinari necessaris per a la producció de Podcast, així com serveis d’allotjament i distribució.
 • Utilitzar el Podcast com a eina de comunicació, transmissió i creació de continguts educatius: entrevistes, tallers de formació, fòrums de discussió, passejos virtuals, presentacions de treballs individuals o en grup, conferències…
 • Reconèixer les diferents possibilitats educatives que ens ofereix el Podcast com a nou mitjà de comunicació a través de l’anàlisi de bones pràctiques d’aula.
 • Conèixer experiències de tallers de ràdio aplicades a l’aula i les seues aplicacions multidisciplinars.
Continguts
 • Introducció al Podcasting.
 • Experiències de radio aplicades a l’aula.
 • Enregistrament i edició d’àudio 1. Informació i Inici.
 • Enregistrament i edició d’àudio 2. Formació.
 • Enregistrament i edició d’àudio 3. Programació.
 • Recursos: protocols, efectes de so i biblioteques d’àudio.
 • Conèixer serveis d’allotjament i distribució del Podcast.
 • Possibilitats educatives que ens ofereix el Podcast com a nou mitjà de comunicació i anàlisi de bones pràctiques en l’aula.
 • Aplicacions multidisciplinars.
Dirigit a
 • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d’administracions públiques
Condicions
 • La selecció dels participants es realitzarà per data d’inscripció i havent confirmat la participació.
 • Per poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
 • L’assistència a les tres sessions presencials serà obligatòria en funció de l’ordre 65/2012.
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l’assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l’activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE para no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.

Observacions

 • El curs es realitzarà en la modalitat semipresencial, amb quatre sessions presencials i la resta de treball a l’aula virtual-Moodle del CEFIRE (En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).
 • L’assistència a les tres sessions presencials serà obligatòria en funció de l’ordre 65/2012.
 • Les 3 sessions presencials es realitzaran l´1, 14 i 21 d´octubre de 2020, en horari de 17:30 a 20:30 h en les instal·lacions del CEFIRE de Xàtiva (Edifici EOI) (En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).
 • El curs finalitzarà l´1 de novembre de 2020, última data d’entrega de les activitats requerides.
 • Els participants tindran a la seua disposició una aula virtual en la plataforma Moodle de Conselleria on s’allotjaran els materials i es realitzaran les activitats per a la seua consulta i ús.
 • Raúl Terol Bolinches currículum