Eines per gammificar l’aula

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Conèixer quines són les nocions bàsiques de la gammificació.
 • Gestionar el comportament i el treball en equip utilitzant plataformes per a administrar l’aula.
 • Crear jocs de preguntes i respostes utilitzant plataformes per a avaluar.
 • Investigar projectes gamificats d’altres centres.
 • Utilitzar tècniques per a treballar de manera cooperativa.
 • Dissenyar elements de joc, com ara: cartes, avatars i insígnies.
Continguts
 • Conceptes i característiques bàsiques de la gamificació.
 • Ús de ferramentes per a administrar l’aula.
 • Utilitzar plataformes per a avaluar.
 • Ús d’altres ferramentes per a treballar cooperativament.
 • Creació de cartes, avatars i insígnies.
Dirigit a
 • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d’administracions públiques
Condicions
 • El curs es realitzarà en la modalitat semipresencial amb dues sessions presencials i la resta de treball a l’aula virtual Moodle del CEFIRE (En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).
 • L’assistència a la primera sessió serà obligatòria.
 • Les sessions presencials es realitzaran el 5 d’octubre i el 2 de novembre de 2020 de 17:30 a 20:30h en el CEFIRE de Xàtiva. Per organització del curs i dels ponents, les dates de les sessions presencials es poden modificar i es comunicaran definitivament en el moment de la publicació del període de confirmació.
 • La part a distància es desenvoluparà durant les setmanes que hi han entre les sessions presencials i fins a la data de finalització.
 • L’assistència a les dues sessions presencials serà obligatòria en funció de l’ordre 65/2012.
 • La finalització del curs serà el 15 de novembre de 2020.
 • La selecció dels participants es realitzarà per data d’inscripció i havent confirmat la participació
 • Per poder realitzar el curs els participants han de tindre domini de la plataforma Moodle nivell usuari
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l’assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l’activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
Observacions
 • El curs es realitzarà en la modalitat semipresencial amb dues sessions presencials i en l’aula virtual del CEFIRE (En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).