Jornades sobre convivència i seguretat digital: Ciberassetjament

El ciberassetjament és l’assetjament que té lloc en dispositius digitals, com a telèfons cel·lulars, computadores i tauletes. El ciberassetjament pot ocórrer mitjançant missatges de text, textos i aplicacions, o bé per Internet en les xarxes socials, fòrums o jocs on les persones poden veure, participar o compartir contingut. El ciberassetjament inclou enviar, publicar o compartir contingut negatiu, perjudicial, fals, o cruel sobre una altra persona. Això pot incloure compartir informació personal o privada sobre algú més, provocant-li humiliació o vergonya. Alguns assetjaments per Internet passen a ser un comportament il·legal o criminal. Per aquest motiu i per la importància que té per als nostres alumnes, famílies i docents des del CEFIRE de Xàtiva hem organitzat les “Jornades sobre convivència i seguretat digital: Ciberassetjament” que es realitzaran el 9 i 10 de novembre de 2020.
Objectius
 • Adquirir els coneixements i competències necessaris per a conéixer i actuar davant dels riscos que existixen en l’actualitat amb l’ús de les TIC.
 • Recomanar accions i ferramentes per a la prevenció de riscos.
 • Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa.
 • Reflexionar sobre les implicacions d’una escola inclusiva.
 • Conèixer l’exposició de dades personals en la xarxa i la gestió de la privacitat.
 • Desenvolupar el concepte d’identitat digital, la reputació, netiqueta i directrius per a gestionar i cuidar la identitat digital.
 • Analitzar els riscos relacionats: suplantació d’identitat.
 • Facilitar guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Conèixer els riscos: accés a continguts inapropiats.
 • Promoure ciberhàbits i bones pràctiques (ubicació, diàleg, saber què fer,…).
 • Detectar tecnoadiccions i conductes inapropiades.
 • Mostrar recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Continguts
 • Factors de risc i en els rols implicats en el ciberassetjament.
 • Comprendre les conseqüències del Ciberassetjament.
 • Conéixer el protocol d’actuació davant el ciberassetjament escolar.
 • Aspectes claus de l’escola inclusiva
 • Identitat digital i gestió de la privacitat en la xarxa.
 • Conceptualització dels riscos més freqüents: ciberbullying, sexting, grooming.
 • Riscos: accés a continguts inapropiats i tecnoadiccions.
 • Prevenció positiva i detecció primerenca.
 • Guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
 • Protecció i tractament de dades
 • Seguretat i responsabilitat en l’IoT (Internet de les coses)
 • Ètica de les dades
 • Dependència tecnològica des d’una perspectiva psicològica
 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
 • Normativa autonòmica d’aplicació a la protecció de dades
 • Ferramentes digitals i plataformes d’ús professional per a l’ensenyament
Dirigit A
 • Activitat dirigida a funcionaris per ser oferta formativa d’Administracions públiques
Condicions
 • La selecció dels participants es realitzarà per ordre d’inscripció.
 • L’Orde 65/2012 de 26 d’octubre, estableix en l’Article 17 i 18. Participació, els criteris i les condicions de participació de les accions formatives, així com els d’avaluació i certificació.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l’assistència a la mateixa La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per a seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l’activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per a no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
Observacions
 • La jornada se celebrarà en les instal·lacions de l’IES Jaume I d’Ontinyent (València) (En el cas de continuar en situacions que afecten la reunió de persones per motius de salut pública, la formació passaria a modalitat “a distància” en sessions amb videoconferència. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).
Ponents