El vídeo com a eina vertebradora de projectes educatius

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Introduir al professorat al món de la realització audiovisual.
 • Oferir al professorat coneixements teòrics i pràctics sobre els mitjans audiovisuals.
Continguts
 • Introducción al medio audiovisual.
 • Técnicas de realización.
 • La programación y los guiones.
 • Aplicaciones prácticas de realización en el centro educativo.
 • Producció de vídeo a nivell usuari, productor-públic.
 • Etapes de la gravacio, des de la idea fins al visionat: preproducció, rodatge, edició i distribució.
 • Producció de vídeo amb garanties per a mantindre l’interès dels espectadors.
 • Sistemes clàssics de realització i edició a nivell bàsic.
 • Nous sistemes de distribució.
Dirigit A
 • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d’administracions públiques
Condicions
 • La selecció dels participants es realitzarà per data d’inscripció i havent confirmat la participació.
 • Per poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l’assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l’activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
Observacions
 • El curs es realitzarà en la modalitat a distància en l’aula virtual del CEFIRE.