Curs sobre el programa de gestió de biblioteques escolars: PMB

El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteca) que està realitzat conforme a les normes i estàndards de la biblioteconomia. Respecta la norma UNIMARC, la recomanació 995 i permet la importació de registres de REBECA, el projecte de catalogació cooperativa entre les Biblioteques Públiques de l’Estat i les biblioteques centrals de les Comunitats Autònomes, i de qualsevol tipus de bases de dades. Funciona en “multipuesto i en monopuesto”, la màquina actua de servidor i de lloc de treball, i està adaptat per a les xarxes de centres de documentació o de biblioteques.
Objectius
 • Utilitzar un sistema informatitzat de gestió de biblioteques (SIGB) per a organitzar i catalogar el fons documental d’una biblioteca escolar, facilitar la busca en el catàleg, gestionar el préstec, devolució i reserva, i realitzar les tasques bàsiques d’administració de la ferramenta.
 • Conéixer el programa de gestió de biblioteca PMB.
 • Potenciar l’ús de la biblioteca com un recurs habitual de les activitats escolars ordinàries.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a organitzar la biblioteca escolar, en la busca d’informació, inclosa la bibliogràfica, com a recurs educatiu en la biblioteca escolar.
 • Realitzar catalogacions i importació de registres.
Continguts
 • Automatització de biblioteques. Objectius i avantatges. Introducció PMB
 • Instal·lació del programa. Tipus d’accessos. Estructura PMB
 • Passos previs. Introducció de dades i correcta catalogació.
 • Mòdul de Catalogació. Informes, Cistelles, teixells, etc.
 • Importació de registres.
 • Mòdul de Circulació. Informes. Alta d’usuaris. Préstecs, etc.
 • OPAC. cerca
 • La documentació en internet: cerca i anàlisi.
Dirigit A
 • Professorat funcionari, per ser oferta formativa d’Administracions públiques, delegat en la gestió informatitzada de la biblioteca del seu centre educatiu amb el compromís de posar en pràctica els coneixements adquirits durant la realització del curs (en observacions manifestar condició encarregat/da biblioteca).
Condicions
 • La realització d’aquest curs requerirà la pràctica en la dotació de la biblioteca
 • La selecció dels participants es realitzarà, complint les condicions convocatòria (i en observacions manifestar condició encarregat/da biblioteca), per data d’inscripció i havent confirmat la participació.
 • El curs es realitzarà en la modalitat a distància en l’aula virtual-Moodle del CEFIRE
 • Per a poder realitzar el curs els participants han de tindre domini de la plataforma Moodle nivell usuari
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admés a una activitat ha de confirmar l’assistència a aquesta. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per a seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l’activitat, l’han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per a no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
Observacions
 • El curs es realitzarà en la modalitat a distància en l’aula virtual-Moodle del CEFIRE
 • La realització d’aquest curs requerirà la pràctica en la dotació de la biblioteca