Formació àmbit artísticoexpressiu 22-23 (setembre-desembre)

Us deixem tota la formació prevista dins de l’ambit artísticoexpressiu des de setembre fins a desembre de 2022. A més a més, trobareu formació interàmbits i formació que ens durà a diferents situacions d’aprenentatge. Per a poder inscriure-vos tan sols haureu de clicar sobre el cercle que acompanya al títol del document PDF. https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/wp-content/uploads/sites/197/2022/09/Formacio-setembre-desembre-22-Ambit-artisticoexpressiu.pdf

OFERTA FORMATIVA ÀMBIT ARTÍSTICOEXPRESSIU (gener-juliol)

    El CEFIRE de Xàtiva compta entre les seves assessories una específica d’àmbit Artisticoexpressiu que gestiona l’oferta formativa adaptada a les necessitats detectades als centres educatius i també aquella formació relacionada directament amb les línies estratègiques de l’àmbit Artisticoexpressiu (Música i Arts escèniques, Plàstica, Visual i Audiovisual i E.F). Entre l’oferta formativa plantejada per al primer … Read more

Curs en modalitat de tallers: DIVERSIT-ART DE COLORS

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8485240

Tots i totes sabem que les aules són diverses i que hem de donar resposta a la singularitat pròpia de tot l’alumnat; i que millor manera de fer-ho que  a partir d’ARTS com l’expressió corporal, la pintura, la fotografia, la música, l’escultura… Els moviments del cos, els colors del cos, de que està fet el … Read more

Curs “d’Assemblees participatives” al CEIP Víctor Oroval de Carcaixent

L’escola de hui necessita la participació de tots els agents implicats en l’educació. Per tant,  la cultura assembleària es fa del tot necessària per a prendre decisions i donar respostes educatives conjuntes, afavorint així el bon clima escolar i millorant la connexió entre alumnat, professorat i famílies. La veu i l’opinió de tothom és important … Read more