Metodologies actives i col·laboratives en TIC: Escape room i realitat augmentada

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Comprendre què és la ludificació i els seus elements
 • Conéixer els tipus de jugadors per a adaptar els materials curriculars ludificats als diferents perfils
 • Característiques d’un breakOutEdu
 • Comprendre què és la RA i les seues tipologies
 • Crear un breakOutEdu amb diferents elements TIC (formularis, codis QR, marcadors geolocalizados…)
Continguts
 • Elements de la ludificació
 • Tipus de jugadors
 • Dinàmiques i mecàniques
 • Storytelling
 • Què és la realitat Augmentada?
 • Tipus i nivells de RA
 • Eines per a crear continguts en RA per a escape room
 • Creació i desenvolupament d’un breakOutEdu:
 • Canvas de creació
 • Estructura
 • Creació de proves segons els objectius didàctics usant TIC (RA, àudio, webs, edició d’imatges…)
 • Construcció del breakOutEdu educatiu o escape room
Dirigit a
 • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d’administracions públiques
Condicions
 • La selecció dels participants es realitzarà per data d’inscripció i havent confirmat la participació.
 • Per a poder realitzar el curs els participants han de tindre domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • L’assistència a les dues sessions presencials serà obligatòria en funció de l’ordre 65/2012.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admés a una activitat ha de confirmar l’assistència a aquesta. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per a seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l’activitat, l’han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per a no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.

Observacions

 • El curs es realitzarà en la modalitat semipresencial, amb dues sessions presencials i la resta de treball a l’aula virtual-Moodle del CEFIRE. (En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).
 • L’assistència a les dues sessions presencials serà obligatòria en funció de l’ordre 65/2012.
 • Les sessions presencials es realitzaran el 23 de setembre i el 26 d’octubre de 2020 en el CEFIRE de Xàtiva. (En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació).
 • La finalització del curs en la seua part a distància serà el 8 de novembre de 2020.