OFERTA FORMATIVA ÀMBIT ARTÍSTICOEXPRESSIU (gener-juliol)

 

 

El CEFIRE de Xàtiva compta entre les seves assessories una específica d’àmbit Artisticoexpressiu que gestiona l’oferta formativa adaptada a les necessitats detectades als centres educatius i també aquella formació relacionada directament amb les línies estratègiques de l’àmbit Artisticoexpressiu (Música i Arts escèniques, Plàstica, Visual i Audiovisual i E.F).

Entre l’oferta formativa plantejada per al primer semestre del 2021 dins d’aquest àmbit i del seu pla de formació destaquen les metodologies pedagògiques, la inter i multidisciplinarietat, la innovació, la formació en aprenentatges col·laboratius, la generació de recursos, la creativitat, la investigació i sobretot una formació que contribuïsca a afavorir el context particular de cada docent, sense oblidar l’avaluació competencial com a eina clau per veure si la finalitat del procés formatiu s’ha complit i aquesta formació ha arribat al nostre alumnat.

La proposta formativa, es concreta en sis cursos a distància mitjançant  les plataformes Moodle i Webex. Es tracta de  cursos de contingut eminentment pràctic per a les diverses matèries que conformen el nostre àmbit, tot i que la majoria d’ells són multidisplinars i transversals.

 

DIRECCIÓ I DINÀMICA DE GRUPS ARTÍSTICS

CURS-TALLER ON LINE DE 16 H. PER A TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

3 tallers on line adreçats a docents interessats en crear i dinamitzar grups artístics a les seves aules. Els tallers seran sobre batucada, percussió corporal, percussió reciclada i la creació d’altres grups artístics d’interès entre els participants.

 

 

 

CREATIVITAT I COL·LABORACIÓ A L’AULA I DES DE CASA: CREA UN ESCAPE ROOM EDUCATIU

CURS SEMIPRESENCIAL DE 30 H. PER A TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS.

Curs de 30 hores a distància amb 3 videoconferències per a endinsar-se en el món de la gamificació a l’educació.

 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9170099

 

INTEGRACIÓ DE LA CREATIVITAT A LA PRÀCTICA DOCENT

CURS ON LINE DE 30 H. PER A TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS.

Curs de 30 hores a distància per tal de fomentar la creativitat a l’aula mitjançant evidències científiques i utilitzant el blog com a eina de treball.

 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8972819

 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER A UNA EDUCACIÓ FÍSICA ACTUAL I VIRTUAL

CURS SEMIPRESENCIAL AMB WEBEX DE 30 H. PER A TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS.

Curs de 30 hores a distància amb 3 videoconferències que ens ajudaran a conèixer diferents metodologies actives, propostes i recursos virtuals per a E.F.

 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9222286

 

AVALUACIÓ EFICIENT PER CRITERIS I COMPETÈNCIES

CURS  ON LINE A DE 30 H. PER A TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

Curs de 30 hores a distància per a aprendre a planificar i avaluar competencialment.

 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8872445

 

DIDACTICARTE: CREACIÓ D’UN LABORATORI ARTÍSTIC I VISUAL

CURS SEMIPRESENCIAL DE 30 H. PER A TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

Curs de 30 hores a distància amb 5 videoconferències per a treballar sinergies entre llenguatges artístics i l’expressió creativa, fomentant així la cultura del laboratori didàctic com a espai i moments on passen coses.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9221756

 

Per a més informació:

Juan José Giner Cervà (Assessoria d’àmbit artísticoexpressiu). CEFIRE de Xàtiva. 

Tel. 962 249 380 (ext. 402577)

artisticoexpressiu@gva.es

WEB: https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/es/inicio/

TELEGRAM: t.me/CEFIREAE

 

Per a imprimir el document:

OFERTA FORMATIVA ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU GENER-JULIOL 2021