Recursos digitals per al docent

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l’elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d’utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Adquirir coneixements relacionats amb el disseny i desenvolupament d’eines digitals.
 • Crear i manipular activitats per a treballar amb els nostres alumnes a l’aula.
 • Desenvolupar estratègies per al treball col·laboratiu.
 • Aplicar les activitats desenvolupades en la nostra labor docent.
Continguts
 • Compartir información a partir de códigos QR.
 • Programas de diseño sencillos, presentación de contenido y análisis, DAFO y memorias.
 • Herramientas para el trabajo colaborativo.
 • Gamificación en el aula.
 • Mapas conceptuales y edición de contenidos gráficos digitales.
 • Enriquecer contenido audiovisual.
 • Inicio a plataformas seguras de contenido.
 • Difusión de contenido a través de blogs y plataformas corporativas.
Dirigit A
 • Activitat formativa per a funcionaris públics per a ser oferida d’administracions públiques
Condicions
 • La selecció dels participants es realitzarà per data d’inscripció i havent confirmat la participació
 • Per a poder realitzar el curs els participants han de tindre domini de la plataforma Moodle nivell usuari
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: El professorat admés a una activitat ha de confirmar l’assistència a aquesta. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per a seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d’espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l’activitat, l’han de comunicar al coordinador abans de l’inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d’espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per a no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
Observacions
 • El curs es realitzarà en la modalitat semipresencial, amb tres sessions presencials i la resta de treball a l’aula virtual Moodle del CEFIRE.(En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació)
 • L’assistència a la primera sessió serà obligatòria.
 • Les sessions presencials es realitzaran el 30 de setembre, 7 i 28 d’octubre de 2020 en el CEFIRE de Xàtiva(En el cas de continuar en situacions que afecten a la reunió de persones per motius de salut pública, el curs es passaria a modalitat “a distància”. Situació que es comunicarà en el moment de passar a estat de confirmació)
 • La part a distància es desenvoluparà durant la setmana que hi ha entre les sessions presencials i fins a la data de finalització.
 • La finalització del curs en la seua part a distància serà el 8 de novembre de 2020.
 • Es tracta de descobrir diverses eines digitals molt útils per a l’activitat docent, sobretot per a l’edició de materials propis o treballar en cooperatiu.
 • El curs es complementa amb activitats simples de retoc gràfic i contingut audiovisual per a enriquir contingut i millorar la difusió d’aquest a través de blogs i plataformes.
 • S’inclou a més un bloc de contingut per a iniciar el treball en la plataformes i blogs corporatius i sobre la protecció de dades.