CURRÍCULUM. Situacions d’aprenentatge a l’àrea de Física i Química

Les situacions d’aprenentatge representen, juntament amb les competències específiques, l’element més nou del currículum. En aquesta formació s’ofereixen bases teòriques, recursos i exemples per al disseny de situacions en l’àrea de Física i Química. Inscripció