Investigar a l”aula de Biologia i Geologia

La formació proposa ampliar la visió que es té sobre la indagació com a aproximació per a l’ensenyament de la biologia i la geologia. A partir de propostes i diferents perspectives, relacionades d’alguna manera amb la indagació, es proporcionen orientacions concretes per al desenvolupament de la competència científica de l’alumnat.
Entre altres objectius es proposa construir una visió pròpia que significa competència científica, indagació i habilitats científiques, i dotar d’eines per a transformar pràctiques demostratives en pràctiques investigatives, o centrades en la modelització, i saber aplicar les possibilitats del treball per projectes (ABP), l’estudi de casos i les controvèrsies, al desenvolupament de la competència científica.
En finalitzar es realitzarà la posada en pràctica d’una activitat i avaluarà el seu funcionament.

Ponents: Jordi Domènech Casal, Laura Espasa i Jordi Soler