XXVII Jornades sobre l’Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI 2021)

L’objectiu de les XXVII Jornades sobre l’Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI 2021) és promoure el contacte, l’intercanvi i la discussió de coneixements i experiències entre professorat universitari d’Informàtica i grups d’investigació; debatre sobre el contingut dels programes i els mètodes pedagògics emprats; així com materialitzar un fòrum de debat en el qual presentar temes i enfocaments innovadors orientats a millorar la docència de la Informàtica en les universitats.

El professorat de la Comunitat Valenciana pot assistir com a oient inscrivint-se en aquest enllaç: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9666901&usuario=formacion

Les JENUI estan promogudes per l’Associació d’Ensenyants Universitaris de la Informàtica (AENUI) i organitzades per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV).