Cursos per a professorat d’Informàtica 2021

El CEFIRE CTEM presenta tres cursos en línia de 30 h que suposen una actualització curricular i didàctica dirigida a professorat de l’especialitat d’Informàtica que imparteix docència en ESO i Batxillerat. Els cursos d’edició d’imatge en 2d i en 3D donen suport al bloc de continguts d’Organització, disseny i producció d’informació digital de l’optativa d’Informàtica.

Xarxes i seguretat d’equips informàtics

La gestió de xarxes així com el disseny d’estratègies per a garantir la seguridad dels equips informàtics per a les persones administradores de sistemes i també per a usuaris particulars. En aques curs es donaran pautes de conductes segures en l’ús d’equips informàtics i aprendrem a configurar la seguretat de les xarxes d’ordinadors. Qüestions clau pel nostre alumnat com són la identitat digital o la protecció de dades, també estan entre els continguts del curs.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 28 d’abril al 15 de juny de 2021 i estarà tutoritzat per Juan Jose Felis Grau. INSCRIPCIÓ

Blender com a eina lliure d’edició d’imatge en 3D. Tecnologia 3D a l’aula

La producció audiovisual, en concret d’imatges en 3 dimensions, es pot desenvolupar a l’aula d’Informàtica amb una eina lliure com és Blender. Coneixerem el seu entorn, les possibilitats d’edició tant en textos com en les textures i llums dels objectes.

Aquest curs també forma part de la temàtica de Tecnologia 3D, com el curs de Tecnologia 3D a l’aula (de catàleg de la xarxa CEFIRE) i Escanejat i Fotogrametria.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 28 d’abril al 15 de juny de 2021 i estarà tutoritzat per Joaquín Cerdà Boluda. INSCRIPCIÓ

Edició gràfica en 2D: imatge vectorial i mapa de bits

Començant pels conceptes de disseny i edició d’imatge digital, aquest curs abasta la producció d’imatges digitals en dos dimensions tant en format vectorial com en format de mapa de bits. S’utilitzara Inkscape amb formes i objectes, sobre els quals es retocara la llum i l’ombra, i es gestionarà el color. Aprendrem a vectoritzar mapes de bits i crear tipografies. També es desenvoluparà el retoc de fotografies amb GIM i tota la seua potencialitat.

Per a editar les imatges farem ús d’eines lliures que venen de sèrie amb Lliurex.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 28 d’abril al 15 de juny de 2021 i estarà tutoritzat per José Alfredo Murcia. INSCRIPCIÓ