Tasques per a treballar aritmètica i resolució de problemes aritmètics

Àrea: Matemàtiques. Aritmètica i problemes aritmètics.

Nivell: Segon i tercer cicle de Primària.

Aquest recull de tasques d’aritmètica complementa el tema Aritmètica des de la resolució de problemes del curs Recursos de Matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Els recursos i tasques que impliquen major riquesa són els que parteixen de situacions quotidianes i matematització de l’entorn, així com recursos manipulatius. Trobareu problemes per a desenvolupar aquests aspectes.

Recull de tasques d’aritmètica i problemes aritmètics: Recull tasques d’aritmètica