Problemes per a resoldre construint una tabla

Àrea: Matemàtiques. Resolució de problemes.

Nivell: Primària.

Aquesta és una proposta del tema de Resolució de problemes del curs Recursos de Matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Les destreses com fer una taula, en el sentit en què convé examinar-les en el seu ús en el procés de resolució de problemes, no són meres formes adequades de treball o de presentació del treball, sinó que tenen potencial heurístic, és a dir, serveixen per a descobrir. 

Resolució de problemes mitjançant taules: Fes una taula.