Pinces i lletres amb ampliació a segon i tercer cicle de Primària

Àrea: Matemàtiques. Estadística i Probabilitat.

Nivell: Primària.

Aquesta és una proposta del tema de Estadística i Probabilitat del curs Recursos de Matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Els recursos i tasques que impliquen major riquesa són els que parteixen de situacions quotidianes i matematització de l’entorn, així com recursos manipulatius. Aquesta tasca fomenta l’exploració de la probabilitat i l’anàlisi estadístic de dades a partir de la matematització de l’entorn amb el suport visual de materials manipulatius.

Tasca per a treballar estadística i probabilitat amb els noms d’una classe i les seues lletres: Pinces i lletres.