S’ajornen, fins a nova comunicació, totes les accions formatives de caràcter presencial organitzades pels CEFIRE

Seguint instrucccions del subdirector general de formació del professorat, s’adjunta el comunicat del SAEFP on posa el següent: La situació generada per l’expansió del coronavirus COVID-19 està suposant l’adopció de mesures de contenció extraordinàries per part de les autoritats de salut pública (Ministeri de Sanitat i Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes). Una d’aquestes … Read more

Exposició «El futur s’escriu amb R»

La Fundació Mutua Levante presenta l’exposició «El futur s’escriu amb R». Es tracta d’una mostra sobre el medi ambient per a conscienciar a la població sobre els hàbits de reduir i evitar el consum dels plàstics, tot i conjugant-se en el programa dels 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), previstos per a 2030. En aquesta … Read more

XXV JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI 25 ANYS DE DEBAT SOBRE LA NOSTRA LLENGUA I SOCIETAT

La XXV Jornada de Sociolingüística d’Alcoi farà un repàs a la seua trajectòria des del 1992 i analitzarà i la comunicació i la política lingüística, l’estat de la llengua entre els joves, l’estatus actual de les llengües a Europa, la discriminació i el nacionalisme lingüístic europeu i espanyol i el treball de les actituds lingüístiques a l’aula.

 

http://www.upv.es/contenidos/JOSOCIOL/info/1098525normalv.html

Auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020/2021

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació i Formació Professional pera l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estran-geres per al curs 2020/2021. … Read more

Les III Jornades de convivència  “Treballant junts per la nostra convivència”

Les III Jornades de convivència  “Treballant junts per la nostra convivència”, organitzades dones del Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alcoi, ContrAcoso i Educalcoi, i en els quals col·labora el CEFIRE d’Alcoi, és desenvoluparan els dies 3, 4 i 5 de març en l’Àgora. Els matins els dedicarem a realitzar un taller de prevenció de l’assetjament escolar per … Read more

La ciutat com espai educatiu: Alcoi

Les Jornades “La ciutat com a espai educatiu” a Alcoi, pretén conèixer les propostes de la ciutat al voltant del concepte de “ciutat educadora”. Es realitzaran a l’espai Àgora d’Alcoi, els dies 24, 25 i 26 de març de 2020. Comptarem amb ponents experts en la matèria, així com també d’experiències de centre d’Alcoi i … Read more

Itineraris didàctics “10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic”

Amb motiu de la vuitena edició de les “10 excursions voltant Alcoi i el seu Patrimoni Històric i Arqueològic”, organitzades pel CAEHA (Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics), el Museu Arqueològic i la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alcoi; el CEFIRE d’Alcoi vol col·laborar amb aquesta iniciativa cultural i educativa, amb la certificació com a jornades de formació a tots els docents que estiguen … Read more

PROVES LLIURES CCDM GENER 2020

Per a poder inscriure’s a les proves de Capacitació en Valencià i de Diploma de Mestre en Valencià, el personal participant haurà de tenir enregistrats a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià els requisits previs tal com s’especifica en el punt 3 de l’annex I de la convocatòria de 29 de gener de 2020: … Read more

La gamificació i els jocs de taula com a eina didàctica. Aplicació pràctica a l’aula

Per a potenciar un desenvolupament de l’aprenentatge lúdic a l’aula, el CEFIRE específic de l’Àmbit Humanístic i Social, juntament amb el CEFIRE d’Alcoi, realitzaran aquest curs semipresencial a l’IES Batoi d’Alcoi. Amb una durada de 40 hores. Es tractarà de cuatre classes semipresencials, enfocades a generar esperiències i materials didàctics, amb el ponent Rafael Álvarez … Read more

Convocatòria per a la realització d’intercanvi entre alumnat de centres públics per afavorir la cohesió lingüística. CURS 2019-2020

OBJECTIU Afavorir la realització d’activitats d’ús real del valencià que potencien en l’alumnat del territori de predomini lingüístic castellà la millora de la competència comunicativa, el foment d’actituds positives cap al valencià i el coneixement de la realitat educativa, cultural, social i lingüística de comarques i poblacions amb un context lingüístc predominantment valencià. DESTINATARIS Centres … Read more