Curs Literatura i Educació des del Foment Lector

Els objectius d’aquest curs són: Fomentar l’hàbit de la lectura. Promoure el plaer per la lectura. Compartir i difondre obres de literatura infantil i juvenil. Compartir experiències educatives d’éxit per fomentar la lectura a l’aula. Compartir propostes per incloure als programes de foment de la lectura dels centres educatius. Fem vídeoconferències, amb la plataforma de … Read more

COEDUCA. Formació per a la Igualtat i la Convivència. CIC II

COEDUCA. Formació per a la Igualtat i la Convivència. CIC II consta de 15h presencials via Webex distribuïdes en 5 sessions i 15h de treball en la plataforma Moodle. Els objectius primordials del curs són impulsar, avaluar i millorar el Pla d’Igualtat i Convivència (PIC) i compartir bones pràctiques. Les sessions Webex s’organitzaran en dues … Read more

Obrim l’aula a Europa amb e-Twinning

Conèixer la relació entre e-Twinning i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en la resolució de problemes i l’aprenentatge col·laboratiu.

Aprendre a utilitzar la plataforma d’e-Twinning Live com a xarxa social entre docents i les seues possibilitats a nivell de desenvolupament professional.

Saber gestionar la recerca de socis i el treball per a la realització d’un projecte e-Twinning.

Conéixer i gestionar el Twinspace com a espai de treball entre docents.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8584502

XXV JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI 25 ANYS DE DEBAT SOBRE LA NOSTRA LLENGUA I SOCIETAT

La XXV Jornada de Sociolingüística d’Alcoi farà un repàs a la seua trajectòria des del 1992 i analitzarà i la comunicació i la política lingüística, l’estat de la llengua entre els joves, l’estatus actual de les llengües a Europa, la discriminació i el nacionalisme lingüístic europeu i espanyol i el treball de les actituds lingüístiques a l’aula.

 

http://www.upv.es/contenidos/JOSOCIOL/info/1098525normalv.html

Auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020/2021

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació i Formació Professional pera l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estran-geres per al curs 2020/2021. … Read more

PROVES LLIURES CCDM GENER 2020

Per a poder inscriure’s a les proves de Capacitació en Valencià i de Diploma de Mestre en Valencià, el personal participant haurà de tenir enregistrats a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià els requisits previs tal com s’especifica en el punt 3 de l’annex I de la convocatòria de 29 de gener de 2020: … Read more

Convocatòria per a la realització d’intercanvi entre alumnat de centres públics per afavorir la cohesió lingüística. CURS 2019-2020

OBJECTIU Afavorir la realització d’activitats d’ús real del valencià que potencien en l’alumnat del territori de predomini lingüístic castellà la millora de la competència comunicativa, el foment d’actituds positives cap al valencià i el coneixement de la realitat educativa, cultural, social i lingüística de comarques i poblacions amb un context lingüístc predominantment valencià. DESTINATARIS Centres … Read more