COEDUCA. Formació per a la Igualtat i la Convivència. CIC II

COEDUCA. Formació per a la Igualtat i la Convivència. CIC II consta de 15h presencials via Webex distribuïdes en 5 sessions i 15h de treball en la plataforma Moodle.
Els objectius primordials del curs són impulsar, avaluar i millorar el Pla d’Igualtat i Convivència (PIC) i compartir bones pràctiques.

Les sessions Webex s’organitzaran en dues parts:

En la primera part, la persona ponent introduirà la temàtica de la sessió, mostrarà els recursos que es poden fer servir per dur a terme la revisió i actualització de la diagnosi del centre, aportarà indicacions que facilitaran la revisió i actualització de la diagnosi -i amb què posteriorment treballarem en grups- i comentarà el sistema de treball de grup. També es podrà exposar una bona pràctica de proximitat.

L’objectiu de la segona part és comentar i intercanviar amb les companyes i companys CIC informació i perspectives per a la valoració i posterior actualització de la diagnosi del seu propi centre amb propostes de millora per al PIC, sempre a partir de la situació de cada centre.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8800174&usuario=formacion