Curs Literatura i Educació des del Foment Lector

Els objectius d’aquest curs són:

Fomentar l’hàbit de la lectura.

Promoure el plaer per la lectura.

Compartir i difondre obres de literatura infantil i juvenil.

Compartir experiències educatives d’éxit per fomentar la lectura a l’aula.

Compartir propostes per incloure als programes de foment de la lectura dels centres educatius.

Fem vídeoconferències, amb la plataforma de la Universitat d’Alacant.