Skip to toolbar

Formació de catàleg

àmbit TIC

2020-2021

Pensament computacional a l'aula amb Scratch

40 h | en línia

1a edició | 28-09-20 | 100 places

2a edició | 19-04-21 | 100 places

 

Portal.EDU: allotjament de l'espai web de centre i blog docent

30 h | semipresencial

1a edició | 05-10-20 | 100 places

2a edició | 18-01-21 | 110 places

3a edició | 19-04-21 | 110 places

Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula

30 h | en línia

1a edició | 01-02-21 | 140 places

2a edició | 03-05-21 | 110 places

Creació de materials didàctics: eXeLearning inicial
30 h | en línia

1a edició | 05-10-20 | 90 places

2a edició | 19-04-21 | 110 places

Lliurex per a la tasca docent

30 h | en línia

 

1a edició | 01-02-21 | 120 places

2a edició | 03-05-21 | 120 places

 

 

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com