Portfolio curs 22-23

Aquesta infografia presenta una síntesi de les 16 activitats Portfolio i els productes finals que l’equipo PEL de l’IES Ausiàs March, juntament amb alumnat de tots els nivells, ha realitzat durant el present curs 2022-2023.