6 D’ABRIL, DIA DE L’ESPORT

L’esport es converteix en el gran protagonista dels centres educatius gràcies a la celebració del Dia de l’Esport que promouen la Fundació Trinidad Alfonso, el Comité Olímpic Espanyol i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Esta iniciativa consistix en el fet que el màxim nombre de centres educatius realitzen una activitat esportiva al marge de la classe d’Educació Física. Normalment el Dia de l’Esport cada ccentre que hi participa organitza un matí d’activitat esportiva . Donades les especials circumstàncies del moment actual el repte es proposa per a fer a casa. El departamen d’Educació Física ha organitzat l’activitat proposant reptes per nivells per a que l’alumnat puga fer-ho a casa, gravar-se o fotografiar-se i enviar-ho per a que ho puguen enviar a la Fundació Trinidad Alfonso. 

Ací podeu descarregar-vos el repte i el correu del professor a qui enviar-lio els vostres vídeos o fotos.

 

AULES

Els serveis informàtics de Conselleria informen sobre l’accés a Aules per a alumnat el següent:

Accés a Aules per a l’alumnat d’ESO:  Divendres 27 de març. Preferentment connexió de matí.

Accés a Aules per a l’alumnat de Batxillerat:  Dimarts 31 de març. Preferentment connexió de vesprada.

Accés a Aules per a l’alumnat de Cicles Formatius (presencial):  Dijous 2 d’abril. Preferentment connexió de vesprada.

 

 

TANCAMENT DEL CENTRE

Aviso

La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional comunica que des de demà 23 de març de 2020 el nostre centre tancarà totalment les seues intal.lacions fins nova comunicació.

Recordem que tenim un correu electrònic ( incidencies_suspensio@ieslavereda.es ) per qualsevol consulta.

SUSPESA TOTA L’ACTIVITAT LECTIVA

Clases Vacias

Segons les instruccions enviades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, se SUSPENEN les classes presencials a partir del 16 de març de forma indefinida. Els/les alumnes del centre tindran tots els continguts necessaris via telemàtica ( correu corporatiu, Aules, …. ) .

Les notes de la 2a avaluació estaran en Web Família a partir del 16 de març. Si no es pot accedir a Web Família, podran telefonar al centre en horari de 9 a 13 per rebre instruccions de com accedir.

L’alumat haurà d’estar atent al correu electrònic i a la plataforma Aules. Les famílies hauran d’estar atentes a Web Família. Aquestes plataformes oferides per Conselleria seran els mitjans a través dels quals es mantindrà el contacte docent amb l’alumnat i les famílies.

Atenent al Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis originada pel COVID-19 es suspenen totes les reunions presencials entre professorat i famílies. L’atenció tant a les famílies com a l’alumnat es farà a través de les plataformes Web Família i Aules i a través del correu electrònic.

S’ha habilitat una adreça de correu electrònic per a poder consultar qualsevol dubte : incidencies_suspensio@ieslavereda.es.

L’alumnat que no recorde la contrasenya del correu corporatiu ha de comunicar-ho al correu anteriorment citat per tal que li la restablim.

Podeu descarregar-vos el Pla de Comunicació externa de l’IES La Vereda vigent des del dia 16 de març fins que les classes tornen a la normalitat.

L’alumnat es pot descarregar el Pla de Comunicació Interna vigent des del dia 16 de març fins que les classes tornen a la normalitat.

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 3rd bit

 

La nostra amable companya, Stavroula Kyriakou, va organitzar per a nosaltres unes visites a tres centres educatius grecs diferents: El Gymnasium, on ella mateixa treballa i que és el nostre centre escolar associat en este projecte, un Lyceum i un centre de Formació Professional.   El Gymnasium és l’escola on l’alumnat entre 15 i 18 anys d’edat es prepara per a la universitat.

Nuestra amable compañera, Stavroula Kyriakou, nos organizó unas visitas a tres centros educativos griegos diferentes: El Gymnasium, donde ella misma trabaja y que es nuestro cento asociado  en este proyecto, un Lyceum y un centro de Formación Profesional.  El Gymnasium esel centro escolar donde el alumnado entre 15 y 18 anys de edad se prepara para la universidad.

Our kind colleague, Stavroula Kyriakou, arranged visits to three different Greek schools: the Gymnasium where she herself works and which is our partner school in this project, a Lyceum and a technical school. The Gymnasium is the school where students aged from 15 to 18 are prepared for university

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida”

El Partenó i el mar / The Parthenon and the sea

 

El diumenge 26 de febrer, tres docents de l’IES La Vereda, Marisa Alcañiz, Mª José Lloret i Carles Ayuso, marxaren a l’illa de Salamina, començant així les mobilitats programades al nostre projecte “Europa, una vocació compartida”. Teniem moltes esperances posades en este projecte i no resultàrem decebuts.

El domingo 26 de febrero, tres docentes del IES La Vereda, Marisa Alcañiz, Mª José Lloret y Carles Ayuso, viajamos a la isla de Salamina, comenzando así las movilidades programades en nuestro proyecto “Europa, una vocación compartida”. Teníamos muchas esperanzas puestas en este proyecto y no resultamos decepcionados.

On Sunday, January 26th, three teachers of La Vereda High School, Marisa Alcañiz, Mª José Lloret and Carles Ayuso, left for Salamina in order to carry out the first mobilities included in our project “Europe a shared vocation”. We had lots of hopes invested in this project and we were not disappointed.

Read moreErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida”