PARTICIPACIÓ AL DIA DE L’ESTUDIANT 2020

El dia 17 de novembre de cada any es celebra el Dia Internacional de l’Estudiant. Aquest any el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana ha organitzat el Primer Consultori d’Alumnat al qual han participat els/les delegats/des de curs de Batxillerat del nostre centre. Al consultori, que s’ha celebrat a partir de les 11h a través de videoconferència, han participat el Conseller de Cultura, Educació i Esport, Vicent Marzà i el Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional Miquel Soler que s’ha adreçat als/a les delegats/des participants i els hi han respost preguntes.

DIRECCIÓ CORREU ELECTRÒNIC ALUMNAT

Per la Llei de Protecció de Dades no podem enviar correus a cap alumne/a sense l’autorització del pare/mare/tutors. El correu electrònic és una eina necessària per l’intecanvi d’informació docent amb els alumnes i també per enviar als alumnes els enllaços de videoconferències. Preguem a les famílies que completen el formulari que trobaran a la secció de la nostra web Alumnat/Email Alumne.  Poden accedir-hi també a través d‘aquest enllaç.

ADMISSIÓ AL NOU CICLE DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Dimecres 23 de setembre s’obri el termini per sol·licitar l’admissió al nou cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma que s’impartirà al nostre centre a partir de la segona quinzena d’octubre. Poden trobar el resum del calendari d’admissió al següent enllaç. Tota la informació sobre el procés la poden trobar a la pàgina de Conselleria. Adjuntem enllaços a la informació de la pàgina esmentada:

  • Resolució calendari d’admissió
  • La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport habilitarà tres assistents telemàtics per a l’admissió extraordinària en règim presencial de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, respectivament, així com un quart assistent telemàtic per a les sol·licituds d’admissió extraordinària en règim semipresencial o a distància, de grau mitjà i superior. Els quatre assistents telemàtics estaran habilitats a partir del 23 de setembre en l’adreça https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

D’altra banda, encara tenim places al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Perruqueria i al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar. Si estan interessats/des, pregunten a la secretaria del centre (962718345//46022543,secret@gva.es).

JORNADES D’ACOLLIDA

Com ja vam publicar aquesta setmana, la primera setmana del curs es dedicarà realitzar les Jornades d’Acollida de l’alumnat per nivells.  Cada nivell/grup/subgrup acudirà al centre únicament el dia i hores establertes al següent calendari. Les classes amb normalitat s’iniciaran el 14 de setembre. El servei de transport escolar per a alumnat ESO funcionarà dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de setembre la setmana que ve i a partir del dilluns 14 tots els dies lectius. Els dies de les Jornades d’Acollida, els autobussos replegaran a l’alumnat transportat a les 10:30h per a tornar-lo a casa.

Xarxa Llibres- L’alumnat que participe en el programa Xarxa Llibres replegarà el lot de llibres el dia de la Jornada d’Acollida (el/la tutor/a els hi repartirà) a excepció de l’alumnat matriculat al centre que va participar en el procés d’admissió, que rebrà el lot de llibres a partir del 14 de setembre.

DIA

GRUPS

HORA

7 setembre

Tots els 1rs d’ESO

8:15-10:30

8 setembre

PMAR 2n ESO

8:15-10:30

Subgrups 1 de 2n d’ESO

Subgrups 1 de 3r d’ESO

Subgrups 1 de 4t d’ESO

9 setembre

PMAR 3r d’ESO

8:15-10:30

PR4

Subgrups 2 de 2n d’ESO

Subgrups 2 de 3r d’ESO

Subgrups 2 de 4t d’ESO

10 Setembre

Subgrups 1 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

2n de Batxillerat

2n de Formació Professional Bàsica

2n del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

2n del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

2n del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

2n del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2n del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

11 Setembre

Subgrups 2 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

1r de Formació Professional Bàsica

1r del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

1r del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

1r del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

1r del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

1r del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

 

LLISTATS ALUMNAT GRUPS ESO/BATXILLERAT CURS 2020-21

Publiquem a continuació els llistats dels grups del curs 2020-21. En 2n d’ESO, 3r, 4t (exceptuant elks PMAR i PR4) i 1r de Batxillerat estan marcats els subgrups. En les Jornades d’Acollida els/les tutors/es explicaran el procediment per demanar canvis de grup/optatives. Cal tindre en compte que en les circumstàncies actuals i amb el número elevat d’alumnat que tenim al centre, els canvis solament s’adjudicaran en casos excepcionals i amb justificació. Recorden que els llistats son, de moment, provisionals i poden sofrir canvis.

AVIS:Hem detectat errades en l’assignació dels subgrups als llistats publicats per ordre alfabètic i hem procedit a despublicar-los.

1r d’ESO per grups

2n d’ESO per grups

3r d’ESO per grups

4t d’ESO per grups

1r de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

2n de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

Llistat provisional alumnat transport Escolar

Poden accedir al llistat a través d’aquest enllaç (actualitzat en data 9 de setembre, 17:00h). Si comproven que el/la seu/a fill/a no hi està i van sol·licitar transport a la matrícula, s’han de posar en contacte amb la secretaria del centre per esmenar-ho.