JORNADES D’ACOLLIDA

Com ja vam publicar aquesta setmana, la primera setmana del curs es dedicarà realitzar les Jornades d’Acollida de l’alumnat per nivells.  Cada nivell/grup/subgrup acudirà al centre únicament el dia i hores establertes al següent calendari. Les classes amb normalitat s’iniciaran el 14 de setembre. El servei de transport escolar per a alumnat ESO funcionarà dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de setembre la setmana que ve i a partir del dilluns 14 tots els dies lectius. Els dies de les Jornades d’Acollida, els autobussos replegaran a l’alumnat transportat a les 10:30h per a tornar-lo a casa.

Xarxa Llibres- L’alumnat que participe en el programa Xarxa Llibres replegarà el lot de llibres el dia de la Jornada d’Acollida (el/la tutor/a els hi repartirà) a excepció de l’alumnat matriculat al centre que va participar en el procés d’admissió, que rebrà el lot de llibres a partir del 14 de setembre.

DIA

GRUPS

HORA

7 setembre

Tots els 1rs d’ESO

8:15-10:30

8 setembre

PMAR 2n ESO

8:15-10:30

Subgrups 1 de 2n d’ESO

Subgrups 1 de 3r d’ESO

Subgrups 1 de 4t d’ESO

9 setembre

PMAR 3r d’ESO

8:15-10:30

PR4

Subgrups 2 de 2n d’ESO

Subgrups 2 de 3r d’ESO

Subgrups 2 de 4t d’ESO

10 Setembre

Subgrups 1 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

2n de Batxillerat

2n de Formació Professional Bàsica

2n del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

2n del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

2n del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

2n del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2n del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

11 Setembre

Subgrups 2 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

1r de Formació Professional Bàsica

1r del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

1r del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

1r del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

1r del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

1r del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

 

LLISTATS ALUMNAT GRUPS ESO/BATXILLERAT CURS 2020-21

Publiquem a continuació els llistats dels grups del curs 2020-21. En 2n d’ESO, 3r, 4t (exceptuant elks PMAR i PR4) i 1r de Batxillerat estan marcats els subgrups. En les Jornades d’Acollida els/les tutors/es explicaran el procediment per demanar canvis de grup/optatives. Cal tindre en compte que en les circumstàncies actuals i amb el número elevat d’alumnat que tenim al centre, els canvis solament s’adjudicaran en casos excepcionals i amb justificació. Recorden que els llistats son, de moment, provisionals i poden sofrir canvis.

AVIS:Hem detectat errades en l’assignació dels subgrups als llistats publicats per ordre alfabètic i hem procedit a despublicar-los.

1r d’ESO per grups

2n d’ESO per grups

3r d’ESO per grups

4t d’ESO per grups

1r de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

2n de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

Llistat provisional alumnat transport Escolar

Poden accedir al llistat a través d’aquest enllaç (actualitzat en data 9 de setembre, 17:00h). Si comproven que el/la seu/a fill/a no hi està i van sol·licitar transport a la matrícula, s’han de posar en contacte amb la secretaria del centre per esmenar-ho.

INSTRUCCIONS ALUMNAT/FAMÍLIES COVID-19 CURS 2020-21

Per tal de generar un funcionament que respecte al màxim les mesures de seguretat i protecció de la salut indicades per les autoritats sanitàries, hem generat un document d’instruccions per a l’alumnat. A les Jornades d’Acollida es revisarà el document però és molt important que les famílies i l’alumnat de centre descarregue el document i faça una lectura reposada del mateix per tal d’estar ben informats de les mesures que necessàriament hem d’implantar. Cal tindre en compte que l’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot posar en perill la salut de la resta de membres de la Comunitat Educativa del nostre centre.

Instruccions Alumnat curs 2020-21

Instruccions Alumnat usuari del transport escolar curs 2020-21

*Algunes parades no apareixen al plànol que ni ha enllaçat al document. Continuem treballant en el tema. En cas que no troben la parada demanada, es poden posar en contacte amb el centre per informar-se.

Informació Famílies COVID-19

INICI DE CURS 2020-21

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari establir una organització extraordinària dels grups per tal de complir amb la normativa de prevenció, higiene i promoció de la salut en els centres educatius. La informació que compartim a continuació pot variar si des de Conselleria es publicaren noves instruccions.

Durant el curs 20-21, l’alumnat de 1r d’ESO, PMAR de 2n, PMAR de 3r,, PR4, 2n de Batxillerat i 1r i 2n d’FPB assistirà presencialment al centre tots els dies. La resta de grups d’ESO (2n, 3r, 4t) i Batxillerat (1r) assistirà en dies alterns.

En Cicles Formatius, una vegada finalitzat el període de matrícula,  l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i de 2n d’Estètica i Bellesa i dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar i Desenvolupament d’Aplicacions Web assistirà presencialment tots els dies, així com també el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multimèdia assignat al nostre centre per Conselleria a finals de juliol, pendent de matrícula a hores d’ara. L’alumnat dels Cicles Formatius de 1r de Grau Mitjà d’Estètica i Bellesa i del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes assistirà en dies alterns.

Més informació / Más informaciónINICI DE CURS 2020-21

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 6th bit

Realitzarem una visita a un centre de Cicles formatius. Aquesta escola ofereix moltes oportunitats laboralsEstètica, Perruqueria, Mecànica i Automoció, Empreses, Assistència sanitària,  Informàtica i moltes més.

Els estudiants també poden cursar Formació Professional als centres de Cicles Formatius una vegada han complit els 16 anys. En l’etapa final dels seus estudis, un estudiant pot treballar com a aprenent i obtenir una valuosa experiència laboral.

Més informació / Más informaciónErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 6th bit

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Ens portaren a visitar una escola secundària (Gymnasium) per a estudiants amb edats compreses entre els 12 i els 15 anys.Tots els estudiants que finalitzen la primària han d’assistir a una escola secundària, generalment situada en el seu veïnat. A les escoles secundàries s’ensenya una varietat d’assignatures, que inclouen llengua (grec modern i antic), matemàtiques, física, química, geografia, història, educació física, música i art. Es fa especial èmfasi en l’aprenentatge d’idiomes estrangers. S’ensenya tant anglès com un altre idioma europeu que poden triar (francés i alemany solen ser els preferits). Els estudiants realitzen exàmens de totes les assignatures a la fi de cada curs.

Més informació / Más informaciónErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 4th bit

Forem convidats a acompanyar als alumnes del 1st Geniko Lykeio Salaminas a una excursió a Atenes per visitar el Museu de les Il·lusions.

Nos invitaron a acompañar a l@s alumn@s del 1st Geniko Lykeio Salaminas a una excursión a Atenas para visitar el Museo de las Ilusiones.

We were invited to join the students of  1st Geniko Lykeio Salaminas on a school trip to visit the Museum of Illusions in Athens.

 

 

 

NOU PROFESSORAT

Benvinguts

En nom de tota la Comunitat Educativa de l'IES La VEREDA, donem la benvinguada al tot professorat que el proper curs formarà part del nostre institut. Per tindre les instruccions i calendari de l'inici de curs, cal enviar un correu amb les vostres dades ( nom, cognom, departament, correu electrònic i telèfon de contacte ) al 46022543@gva.es  i rebreu l'horari de la primera setmana i instruccions adicionals.

Salutacions.