Aneu a la barra d'eines

Jornada solidària de recollida de cabell

Dimarts 19 d’octubre, coincidint amb el dia mundial del càncer de mama es celebrarà al nostre centre una jornada solidària de recollida de cabell. L’acció s’emmarca dintre del projecte d’innovació educativa que el Departament d’Imatge Personal del centre, juntament amb 15 centres més de la Comunitat Valenciana, han iniciat aquest curs consistent en la creació d’un banc de perruques per a pacients oncològics. La jornada es celebrarà en horari de 12 a 14h de matí i de 16 a 18h de vesprada.

La jornada a la premsa:

Setze centres d’FP s’alien en una marató de recollida de cabell (Levante-emv)

Maratón solidario de donación de pelo en 16 institutos de la Comunitat Valenciana (Cadena Ser)

Eleccions Consell Escolar

El passat 7 d’octubre el DOGV publicava la Resolució de 4 d’octubre de 2021, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021. El proper 18 de novembre es celebraran eleccions de representants al Consell Escolar del centre en les quals s’haurà d’elegir representants de les famílies, alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. En breu es constituirà la Junta Electoral que ha de regular el procés al nostre centre. Poden descarregar-se des d’aquest enllaç la carta que remet la Directora General d’Innovació Educativa i Ordenació a la comunitat educativa.

Pla de contingència actualitzat

Ja es pot consultar la versió actualitzada del Pla de Contingència i continuïtat durant les fases de nova normalitat del nostre centre a la nostra pàgina web des de la pestanya del menú “Institut”. També poden accedir al Pla actualizat a través d’aquest enllaç. En els propers dies l’alumnat portarà a casa l’annex III del pla (Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per accedir al centre educatiu), que hauran de tornar signat per pare/mare i entregar-lo al/a la seu/a tutor/a.

Hem fet un resum de les normes a seguir per part de l’alumnat. Poden descarregar-se el document des d’aquest enllaç. És important llegir-lo amb atenció juntament amb els/les seus/es fills/es i concienciar-los per a que complisquen la normativa.

D’altra banda, des del dilluns 4 d’octubre, per a realitzar qualsevol gestió al centre serà necessari sol·licitar cita prèvia a través de la nostra pàgina web. Tal i com estableix el Pla de Contingència, es prioritzarà l’atenció telefònica i/o a través del correu del centre i solament es podrà accedir-hi amb cita prèvia.

Avís Important Modalitat Semipresencial

Segons les intruccións que es detallen a la Resolució del 26 de juliol de 2021, el procediment pel que es podrà anular la matrícula d’un o més móduls a la modalitat del semipresencial serà el següent (Veure procediment)

LLISTATS ALUMNAT/GRUPS ESO I BATXILLERAT

Publiquem a continuació els llistats per ordre alfabètic dels grups d’ESO i Batxillerat del curs 2021-22. En les Jornades d’Acollida els/les tutors/es explicaran el procediment i el termini per demanar canvis de grup/optatives. Cal tindre en compte que en les circumstàncies actuals i amb el número elevat d’alumnat que tenim al centre, els canvis solament s’adjudicaran en casos excepcionals i amb justificació. Recorden que els llistats son, de moment, provisionals i poden sofrir canvis.

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

D’altra banda, el nostre centre va participar el curs passat com a centre pilot del Centre Digital Col·laboratiu. Revisen, per favor, la informació al respecte al següent enllaç

Inici curs 2021-22

La primera setmana del curs es dedicarà realitzar les Jornades d’Acollida de l’alumnat per nivells.  Cada nivell acudirà al centre únicament el dia i hores establertes al calendari. Les classes amb normalitat s’iniciaran el 13 de setembre. El servei de transport escolar per a alumnat ESO funcionarà els dies 8 i 9 de setembre, dies de Jornades d’Acollida als quals el transport replegarà a l’alumnat transportat a les 10:30h per a tornar-lo a casa. A partir del 13 de setembre, el transport funcionarà en l’horari habitual del centre.

L’ús de mascareta és obligatori en tot el recinte escolar. No es podrà acudir al centre en les següents situacions:

  • Presentar símptomes compatibles amb la COVID-19
  • Estar en situació d’aïllament per haver donat positiu per la COVID-19
  • Estar a l’espera del resultat d’una Prova Diagnòstica d’Infecció Activa (PDIA)
  • Estar en quarentena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19

Calendari Jornades d’Acollida:


Dimecres 8 de setembreDijous 9 de setembreDivendres 10 de setembre
Nivells Jornada AcollidaTots els 1r d’ESO
Tots els 3r d’ESO
Tots els 2n d’ESO
Tots els 4t d’ESO
Cicles Formatius vesprada
1r i 2n de Batxillerat
Cicles Formatius matí* i FPB
Horari8:15-10:30h2n i 4t ESO: 8:15-10:30h
CCFF Vesprada: 16:00-18:30h
8:15-10:30h

* El CFGS d’Estètica Integral i Benestar en la modalitat semipresencial realitzarà la Jornada d’Acollida per videoconferència (Divendres, 10 de setembre). 1r curs a les 9:30h i 2n curs a les 11:30h. Divendres a primera hora del matí penjarem a la web els enllaços a les sales Webex des d’on es realitzaran les videoconferències.

Xarxa Llibres- L’alumnat que participe en el programa Xarxa Llibres replegarà el lot de llibres el dia de la Jornada d’Acollida (el/la tutor/a els hi repartirà) a excepció de l’alumnat matriculat al centre que va participar en el procés d’admissió i incidències, que rebran el lot de llibres a partir del 13 de setembre.

Instruccions Inici Curs Nou Professorat Curs 21/22

En nom de tota la Comunitat Educativa de l’IES LA VEREDA, donem la benvinguda al tot el professat que el pròxim curs formarà part del nostre institut. Per a tindre les instruccions i calendari de l’inici de curs, heu d’enviar un correu electrònic amb les vostres dades ( nom, cognoms, departament, correu electrònic i telèfon de contacte ) al 46022543@gva.es i rebreu l’horari de la primera setmana.

Salutacions.

Adjudicació Plaçes Vacants Cicles Formatius Curs 21/22

Període per a assignar les places vacants sobrants, així com les que es generen per renúncia és desenvoluparà en dues fases :

FASE 1 : El dijous 2 de setembre de 2021 es convocarà l’acte públic d’adjudicació de vacants dels cicles formatius pel curs 21/22. A aquest acte públic podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d’admissió.  Es prioritzarà per la nota mitjana de l’expedient acadèmic o la prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d’empat, es dirimiran per l’ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants. Vorer horari de l’acte públic d’adjudicacions.

Més informació / Más información

Matrícula Cicle Superior Estètica Semipresencial Curs 21/22

Als següents enllaços pots descarregar la documentació necesaria per fer la matrícula al cicle semipresencial d'Estètica (1r i 2n Curs) pel curs vinent 21/22. Cal enviar la documentació per correu electrònic a 46022543.secret@gva.es abans del 29 de juliol de 2021.