BEQUES PER AL CURS 2023-24 DELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Destinades a estudiants que el curs vinent pensen matricular-se en ensenyaments postobligatoris com: 

  • Primer i segon cursos de batxillerat. 
  • Formació Professional Bàsica. 
  • Formació Professional de grau mitjà.  
  • Formació Professional de grau superior. 
  • Estudis d’idiomes realitzats a l’ Escola Oficial d’ Idiomes, inclosa la modalitat de distància. 
  • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’ accés a l’FP i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tingan autoritzats ensenyaments de formació professional. 
  • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol. 

LA SOL·LICITUD ES FA ONLINE a través de la seu electrònica on tenen tota la informació de les beques: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html

https://www.educacionyfp.gob.es

DATES DE SOL·LICITUD 

Es podran presentar sol·licituds des del 27 de març fins al 17 de maig de 2023. 

NOTA 

Abans que arribe el 27 de març cal tenir al dia la documentació que et demanaran. 

Si vas presentar la sol·licitud de la beca és important que tingues el DNI/NIE sense caducar i els de tots els membres de la teua família, si ets beneficiari/ària del carnet de família nombrosa també és important que estiga actualitzat. 

Si no vius amb la teua família, necessitaràs el contracte de lloguer o l’escriptura de la casa. 

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS ANY: 2023

INSCRIPCIÓ: 20 al 31 de març de 2023

S’entregarà tota la documentació, per a inscriure’s, en Administració del centre.

DILLUNS I DIMECRES

9,30 A 18,30

DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES

9,30 A 13,30

Sino és possible presentar-la de manera presencial, pot enviar-se al correu: 46012951+administracio@edu.gva.es
Indicar a l’assumpte: PAC seguit del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

Dubtes sobre la inscripció

El nostre jardí (2023)

Els inicis

Els primers arbres del Jardí de l’IES Jordi de Sant Jordi es van plantar entre els anys 1996 i 1997. Els arbres i plantes es van aconseguir per diverses vies: compra mitjançant una col·lecta, donació de vivers presentació d’un projecte de natura.
Els arbres més vells del jardí van ser plantats quan tenien al voltant de 5 anys. Alguns arbres estaven a l’institut antic, com ara les palmeres, el pebrer bord, la paulònia i la trona.
Els professors que van impulsar el jardí van ser Fernando Caudet i Víctor Navarro, amb la col·laboració del director d’aleshores, Emilio García Calvo.

Un projecte viu

Més de vint-i-cinc anys després, és un projecte que continua viu i ha donat peu a noves iniciatives com el projecte AU Jordi, els horts ecològics i multitud d’activitats amb milers d’alumnes que han passat sota les seues branques.

Curs 2022-2023

La professora Elisa Melo, amb alumnat de 3r de l’ESO ens deixa 7 infografies treballades a classe sobre el jardí del nostre centre.