FP DUAL

Per al curs 2021-2022, tenim acordades amb diferents entitats beques d’FP Dual per a tot l’alumnat de cicles formatius.

Ho centre en col·laboració  amb l’Ajuntament de València i el Consell Valencià de la Joventut ofereix 17 beques remunerades a traves de la FP DUAL a l’alumnat de segon curs dels CF de Grau Superior.

Objectius: 

1. Que l’alumnat es forme en una possibilitat pràctica i real d’inserció laboral.

2. Que el funcionariat veja noves possibilitats d’animació sociocultural, d’integració social i d’intervenció en educació infantil a les diferents entitats, tant les que es dediquen en l’educació formal, con la no formal o a la intervenció socioassistencial.

3. Aprofundir en el treball que ja s’està fent de connexió amb el teixit social i en l’educació infantil.

4. Creació de sinèrgies amb les escoles, associacions, centre juvenils i universitat populars o institutcions relacionades en la participació ciutadana.

Característiques:   L’alumnat seleccionat per a participar en el projecte d’FP Dual del centre realitzarà 400 hores en l’entitat col·laboradora desdel mes d’octubre de 2019 fins al mes de juny de 2020,

Aquestes 400h s’uneixen a les 400h que l’alumnat ha de fer del mòdul Formació en Centres de Treball als CCFF d’Integració Social, Animació Sociocultural i turística, Promoció de la Igualtat de Gènere i Educació Infantil, resultant 800h en total.

Condicions per a accedir a la beca d’FP Dual

– Estar matriculat/dona en primer del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística, de Promoció de la Igualtat de Gènere o d’Integració Social  (en qualsevol dels grups, matí, vesprada o semipresencial)

– O estar matriculat/dona en segón d’Educació Infantil o Integració Social modalitat nocturn.

– Estar matriculat en segon de qualsevol dels grups o modalitats beneficiaris de la beca. O en tercer dels grups de nocturn, i no haver cursat la FCT.