INFORMACIÓ PROVES D’ACCÈS

PUBLICACIÓ NOTES PROVISIONALS: 1 de juny, al tauler del centre.

SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE NOTES, PER ESCRIT: del 2 al 6 de juny 

  • La sol·licitud de revisió d’exàmens s’ha de presentar per escrit dirigida al president de la comissió avaluadora del centre. 
  • Utilitzeu una instància general indicant els exàmens que volen revisar-se.

REVISIÓ PRESENCIAL D’EXAMENS (imprescindible haver sol·licitat la revisió per escrit): dimecres 7 de juny a les 15.05 h. 

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS ANY: 2023

INSCRIPCIÓ: 20 al 31 de març de 2023

S’entregarà tota la documentació, per a inscriure’s, en Administració del centre.

DILLUNS I DIMECRES

9,30 A 18,30

DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES

9,30 A 13,30

Si no és possible presentar-la de manera presencial, pot enviar-se al correu: 46012951+administracio@edu.gva.es
Indicar a l’assumpte: PAC seguit del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

Dubtes sobre la inscripció