PROJECTE ACORD

Aquest projecte i el material o recursos educatius generat han sigut finançats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat. 

Equip investigador de l’IES Jordi de Sant Jordi:

GEOMETRIES. Experiències socioculturals i resistències pedagògiques a partir de pràctiques artístiques en contextos d’exclusió.
Coordinadora: Mireia Gascón Gimeno
Equip: Imma Milán Giner, Francesc Gandia Sanchis, Ezequiel Julio Montagud.

Equip investigador de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València:

CREARI. Grup de Recerca en Pedagogies Culturals 
Director: Ricard Huerta Ramón
Equip: Ramona Rodríguez López, Victor Parral Sánchez, Joaquín Artime 

El reconeixement de l’autoria del projecte, així com dels materials publicats en aquesta pàgina s’haurà de fer indicant en un lloc visible de l’obra derivada: l‘enllaç d’aquesta pàgina, lel nom i cognoms dels membres de l’equip docent, el nom de l’equip de recerca i el nom i cognoms dels membres de l’equip de recerca.