PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS ANY: 2023

INSCRIPCIÓ: 20 al 31 de març de 2023

S’entregarà tota la documentació, per a inscriure’s, en Administració del centre.

DILLUNS I DIMECRES

9,30 A 18,30

DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES

9,30 A 13,30

Sino és possible presentar-la de manera presencial, pot enviar-se al correu: 46012951+administracio@edu.gva.es
Indicar a l’assumpte: PAC seguit del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

Dubtes sobre la inscripció