INFORMACIÓ PROVES D’ACCÈS

PUBLICACIÓ NOTES PROVISIONALS: 1 de juny, al tauler del centre.

SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE NOTES, PER ESCRIT: del 2 al 6 de juny 

  • La sol·licitud de revisió d’exàmens s’ha de presentar per escrit dirigida al president de la comissió avaluadora del centre. 
  • Utilitzeu una instància general indicant els exàmens que volen revisar-se.

REVISIÓ PRESENCIAL D’EXAMENS (imprescindible haver sol·licitat la revisió per escrit): dimecres 7 de juny a les 15.05 h. 

Mobilitats europees

El passat mes d’abril es van realitzar dues mobilitats, Job Shadowing Erasmus+, de professorat amb el Consorci STEPV. Concretament la professora Anna Martinez va viatjar a Berlin i el professor Rodrigo Martínez a Derry (Irlanda del Nord). La estada del dos profes, de 4 dies de duració, va estar marcada per visites a empreses i centres educatius.

BEQUES PER AL CURS 2023-24 DELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Destinades a estudiants que el curs vinent pensen matricular-se en ensenyaments postobligatoris com: 

  • Primer i segon cursos de batxillerat. 
  • Formació Professional Bàsica. 
  • Formació Professional de grau mitjà.  
  • Formació Professional de grau superior. 
  • Estudis d’idiomes realitzats a l’ Escola Oficial d’ Idiomes, inclosa la modalitat de distància. 
  • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’ accés a l’FP i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tingan autoritzats ensenyaments de formació professional. 
  • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol. 

LA SOL·LICITUD ES FA ONLINE a través de la seu electrònica on tenen tota la informació de les beques: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html

https://www.educacionyfp.gob.es

DATES DE SOL·LICITUD 

Es podran presentar sol·licituds des del 27 de març fins al 17 de maig de 2023. 

NOTA 

Abans que arribe el 27 de març cal tenir al dia la documentació que et demanaran. 

Si vas presentar la sol·licitud de la beca és important que tingues el DNI/NIE sense caducar i els de tots els membres de la teua família, si ets beneficiari/ària del carnet de família nombrosa també és important que estiga actualitzat. 

Si no vius amb la teua família, necessitaràs el contracte de lloguer o l’escriptura de la casa. 

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS ANY: 2023

INSCRIPCIÓ: 20 al 31 de març de 2023

S’entregarà tota la documentació, per a inscriure’s, en Administració del centre.

DILLUNS I DIMECRES

9,30 A 18,30

DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES

9,30 A 13,30

Si no és possible presentar-la de manera presencial, pot enviar-se al correu: 46012951+administracio@edu.gva.es
Indicar a l’assumpte: PAC seguit del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

Dubtes sobre la inscripció