1 ESO ALUMNAT DEL CENTRE 2024

1 ESO 24-25

"*" indica camps obligatoris

Si has canviat de domicili, de número de telèfon, etc.

FPB 2024-2025

2024-2025 FP BÀSICA

Correu electrònic(Requerit)
#Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
INSTRUCCIONS DEL PAGAMENT https://portal.edu.gva.es/46012951/pagament-taxes-model-046/

Beques dual 2024-2025

LLISTAT PROVISIONAL

2024-2025 MATRÍCULA SEMI ALUMNAT AMB TOTS ELS MÒDULS APROVATS. (MATRÍCULA NOMÉS PROJECTE I/O FCT)

2024-2025 ALUMNAT TASOCT I TIS PROMIG SEMI (NOMÉS AMB FCT O PROJECTE) (1)

Només alumnat ja matriculat en modalitat SEMIPRESENCIAL amb FCT o/i PROJECTE pendent

Correu electrònic(Requerit)
Matrícula
#Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Serveis administratius Targetes d’identitat

PROCÉS ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT 2024-2025

INFORMACIÓ IMPORTANT

Dates per a la presentació de la sol·licitud de forma telemàtica: 4 al 10 de juny

Possibilitats per a un punt extra de circumstància específica (aprovat al Consell Escolar del dia 29/4/24)

  • Existència de germans o germanes, o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció, matriculats al centre.
  • Proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.
  • Que s’haja sol·licitat el centre en primera opció.
  • Alumnat víctima de violència de gènere o que ho siga algun dels seus representants legals.