BEQUES PER AL CURS 2023-24 DELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Destinades a estudiants que el curs vinent pensen matricular-se en ensenyaments postobligatoris com: 

  • Primer i segon cursos de batxillerat. 
  • Formació Professional Bàsica. 
  • Formació Professional de grau mitjà.  
  • Formació Professional de grau superior. 
  • Estudis d’idiomes realitzats a l’ Escola Oficial d’ Idiomes, inclosa la modalitat de distància. 
  • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’ accés a l’FP i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tingan autoritzats ensenyaments de formació professional. 
  • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol. 

LA SOL·LICITUD ES FA ONLINE a través de la seu electrònica on tenen tota la informació de les beques: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html

https://www.educacionyfp.gob.es

DATES DE SOL·LICITUD 

Es podran presentar sol·licituds des del 27 de març fins al 17 de maig de 2023. 

NOTA 

Abans que arribe el 27 de març cal tenir al dia la documentació que et demanaran. 

Si vas presentar la sol·licitud de la beca és important que tingues el DNI/NIE sense caducar i els de tots els membres de la teua família, si ets beneficiari/ària del carnet de família nombrosa també és important que estiga actualitzat. 

Si no vius amb la teua família, necessitaràs el contracte de lloguer o l’escriptura de la casa.