EQUIP DIRECTIU/ EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Amy Sevcik

Vicedirector: David Aucejo

Cap d’Estudis: Esperanza Serra

Cap d’Estudis: Pepa Montejano

Cap d’Estudis: Rebeca Rodríguez

Secretari: Jordi Blasco

COORDINACIÓ SECUNDÀRIA: Maite Abellán