Programa intensiu d’inmersió lingüística en Anglés 2022

ingles

Es convoquen en règim de concurrència competitiva un màxim de 2.400 beques per a la participació en un programa intensiu d’immersió lingüística en anglés a Espanya en règim d’internat i pensió completa, d’una setmana de duració, el mes de juliol de 2022.

Seran requisits necessaris per a optar a aquestes beques:
– Haver nascut entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2005
– Estar matriculat en el curs 2021-2022 en Batxillerat
– Haver obtingut en el curs 2021-2022 la condició de becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
– Tindre aprovades totes les assignatures del curs immediat anterior, a data de finalització del curs, amb una nota final mínima de 7 punts en l’assignatura d’anglés.
– Estar situat en un lloc de l’ordre de prelació de sol·licituds que li permeta l’obtenció d’una de les beques convocades.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 d’abril de 2022

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/12/pdfs/boe-b-2022-4221.pdf

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/610157

 

Comunicació activitat de l’AMPA

Estimades famílies ,

Després de la situació de pandèmia que hem viscut, volem reprendre les excursions i caminades guiades. Tenim el plaer de convidar-vos a la pròxima ruta guiada  LA CREMA DE XÀTIVA que serà el diumenge 6 de març, amb eixida a les 10.00 del matí des de la Font del Lleó i amb una durada aproximada de dues hores.

Si esteu interessats/des a participar, heu d’omplir el formulari que trobareu en https://bit.ly/3LNIueo per tal de confirmar la participació. No oblideu apretar el botó “Envia” en acabar. La data límit per confirmar la participació és el 28 de febrer.

Al finalitzar l’activitat, anirem a dinar amb tots aquells que vulguen quedar-se. El dinar és independent de l’activitat principal i cadascú costejarà la seua consumició.

Salutacions,

Eleccions al Consell Escolar

Recordem que el pròxim 18 de novembre celebrem les eleccions al consell escolar per a triar les persones que representaran la teua veu en l’institut.

Es renova la meitat dels representants de tots els sectors. En concret, del sector de les famílies cal renovar 2 representants. La mesa electoral estarà oberta al centre des de les 11:00 h fins les 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h.

Animem a participar a tots els sectors de la comunitat educativa i aprofitar per a fer veure als alumnes la importància de participar en el sistema democràtic.

Eleccions al Consell Escolar

Recordem que el pròxim 18 de novembre celebrem les eleccions al consell escolar per a triar les persones que representaran la teua veu en l’institut. T’esperem!

Les candidatures de tots els sectors de la comunitat educativa (Alumnes, Representants legals de l’alumnat, Professorat i Personal d’administració i serveis) es poden presentar fins al 2 de Novembre. Els representants legals de l’alumnat poden presentar candidatura mitjançant l’AMPA o utilitzant el document de candidatura independent.

Documents i més informació : https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Informació Vaga d’Alumnes

Atés el que disposa l’art.34 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris (DOGV núm. 5738, 9-4-08), els informem que el dia 22 d’octubre hi ha convocada una vaga d’alumnes pel Sindicat d’Estudiants (Vaga estudiantil internacional contra la catàstrofe climàtica. El capitalisme mata el planeta). Els representants de l’alumnat d’aquest centre han comunicat la seua decisió d’adherir-se a aquesta.

En tot cas, el centre garantirà el dret a assistir a classe de l’alumnat que no exercite el dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent.

El centre es responsabilitzarà només dels alumnes que assistisquen a classe.

Obertura en horari vespertí de la Biblioteca

El dilluns 4 d’octubre començarà una nova iniciativa d’ajuda a les famílies amb l’obertura vespertina de la Biblioteca en horari de 17.00 h a 18.40 h. 

Aquest horari permet que el nostre alumnat puga accedir a la biblioteca fora del seu horari lectiu per a consultar fons bibliogràfics, realitzar deures, utilitzar els ordinadors i en breu realitzar préstecs.

Convalidacions 2021-2022

L’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 15 d’octubre de 2021.

Informació Vaga d’Alumnes

150150

Atés el que disposa l’art.34 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris (DOGV núm. 5738, 9-4-08), els informem que el dia 24 de setembre hi ha convocada una vaga d’alumnes pel Sindicat d’Estudiants (Vaga estudiantil internacional contra la catàstrofe climàtica. El capitalisme mata el planeta). Els representants de l’alumnat d’aquest centre han comunicat la seua decisió d’adherir-se a aquesta.

En tot cas, el centre garantirà el dret a assistir a classe de l’alumnat que no exercite el dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent.

El centre es responsabilitzarà només dels alumnes que assistisquen a classe.