Ajudes de menjador i transport

Termini obert del 6 de juny al 5 de juliol

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria d’ajudes de menjador i transport escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al pròxim curs escolar 2023-2024.

El termini per a presentar les sol·licituds és fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, el pròxim 5 de juliol. El document de la convocatòria d’aquestes beques es pot consultar en l’enllaç següent. Preguem la seua lectura:

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR.


Tramitació de la beca de menjador

Les famílies que tenen accés al ‘Web Família’, i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual estaran pregravades les dades que consten en poder d’aquesta administració. Si les famílies estan d’acord amb les dades facilitades, han d’imprimir, signar i presentar l’esborrany a la Secretaria de l’escola. L’horari de Secretària serà diàriament de 9 a 10h.


Les famílies que van tindre ajudes l’any passat i que no siguen usuàries del ‘Web Família’, o bé tinguen dificultats per a la impressió de l’esborrany, poden sol·licitar cita prèvia a la Secretaria de l’escola per fer el tràmit.

L’alumnat que no va sol·licitar la beca l’any passat ha de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa, a partir del 6 de juny i fins el 5 de juliol.

Alumnat beneficiari

Podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2022.

En tots els casos, segons l’apartat 10.3 de la resolució normativa, és requisit indispensable haver realitzat la declaració de la renda de 2022, en cas contrari, serà denegada l’ajuda.

Qualsevol circumstància específica, haurà de ser degudament justificada amb la documentació pertinent, la qual podeu consultar en les bases normatives de la convocatòria.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros, en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros, per a escolaritzats en escoles llar.

Així mateix, us recordem que, a banda del tràmit d’ajudes, és necessari realitzar, per tot l’alumnat usuari, el tràmit d’inscripció al menjador escolar. En cas contrari, no disposarà de plaça per al poder curs escolar.

TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ AL MENJADOR ESCOLAR