La Taula

«La Taula» és un recurs que s’encarrega de la coordinació comunitària al barri. Cal destacar que per les característiques del grup «San Lorenzo» (el nostre barri), es va arribar a un punt en el qual era molt necessària la coordinació de tots els recursos socials que intervenien al bari.

«La Taula» està formada pels següents recursos:

 1. La Llar: Aulas de formación familiar. Cáritasinterparroquial.
 2. Centre d’esplai «Racó Màgic». Fundación del Secretario Gitano.
 3. C.F.O. Jardineria y Viverismo. Cáritas Diocesana.
 4. CEIP Maestro Carlos Selma.
 5. Escuela infantil «Los Duendes». Mediterránea de Gestión S.L.
 6. Piso Solidarios. Universidad Jaume I.
 7. Servicio Psicopedagógico Escolar (S.P.E.).
 8. Centre Trampolí, SSOM.
 9. Aula Joven, SPAM.
 10. Servicios Sociales Municipales Zona Oeste.
 11. Jefa del Negociado de Dinamización Comunitaria. Servicios Sociales.

Sempre amb la finalitat de coordinar-se i realitzar una programació consensuada entre totes les entitats, una de les finalitats més fonamentals és la de millorar la imatge del barri, sensibilitzar i respectar l’entorn més immediat.
Realitzant reunions el primer dimecres de cada mes, es tracten tots aquells temes importants i que poden afectar el barri, i es prenen decisions per afavorir la convivència i l’aprofitament de tots els recursos dels quals disposem. També coordinem diferents festivitats que desenvolupem a l’escola, com ara el «concurs de gaiates» o també el dia contra la violència de gènere.