Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan representatiu d’aquesta comunitat educativa donat que en ell participen totes les persones que tenen contacte amb el centre escolar.

En l’actualitat està format per 16 membres entre l’equip directiu, mestres, pares/mares, alumnes PAS i representant municipal.