Comissions mixtes.

Les Comissions Mixtes inclouen a tots els sectors de la comunitat educativa (famílies, alumnes, mestres, professionals que operen al barri) per contribuir a la transformació del centre.

Hi ha de diferents tipus:

  • Convivència (amb caràcter preventiu)
  • Millora del centre (infraestructura), millores en el barri.....
  • Aprenentatge

Ara per ara ens trobem en un procés de reflexió i reorganització d'aquestes comissions per poder millorar aquest recurs que tant ens ha ajudat a millorar aquests darrers anys.