PEAFS

Projecte d’esport, activitat física i salut en centre escolar CEPAFE de la Generalitat Valenciana.  

El Pla Integral per a l’Activitat Física i l’Esport estableix entre els seus objectius generals incrementar notablement el nostre nivell de pràctica esportiva i generalitzar l’esport en l’edat escolar.