Salut (PEAFS)

INFANTIL:  

 • Taller hàbits saludables + esmorzar saludable per a pares i xiquets + Salut bucodental. Explicació de l’alimentació saludable, conseqüències negatives sobre la salut de l’elevat consum de sucre i d’abandonar el xupló amb més de 3 anys d’edat. Participen papàs i mamàs. 
 • Sessió sobre la higiene personal (em llave la cara, em llave les dents, em pentine i net el meu pèl, em llave les mans, em netege i talle les ungles, em netege després d’orinar i defecar). Es parla també dels polls i del seu tractament. Participen papàs i mamàs. 

PRIMÀRIA:  

PRIMER CICLE 

 • Sessió sobre la salut bucodental. Importància del raspallat de dents i prevenció de la càries. 
 • Sessió sobre emocions i intel·ligència emocional. 
 • Sessió sobre l’autoestima. Es treballen les coses que se’m donen bé i no se’m donen bé. 
 • Sessió sobre l’alimentació saludable. 
 • Sessió sobre la higiene personal (em llave la cara, em llave les dents, em pentine i net el meu pèl, em llave les mans, em netege i talle les ungles, em netege després d’orinar i defecar). 
 • Sessió sobre la fotoprotecció. Es treballa la importància de protegir la pell davant els raigs del sol i les diferents textures que podem trobar en els protectors solars. 
 • Sessió sobre la higiene postural. Funció de la columna vertebral i la importància de protegir-la 

SEGON CICLE 

 • Sessió sobre la higiene personal. Importància de la higiene corporal (cabell, ulls, oïdes, dents, dutxa diària). 
 • Sessió sobre l’assetjament escolar. Es presenten situacions d’assetjament escolar i es debat com es pot ajudar a aqueixes persones. Així mateix, es tracten conceptes i valors relacionats amb la prevenció de l’assetjament escolar. 
 • Sessió sobre la gestió de les emocions. Activitat amb estratègies d’afrontament de cada emoció. 
 • Sessió sobre la salut bucodental. Importància del raspallat de dents i prevenció de la càries. 
 • Sessió sobre el tabac. S’analitzen els seus components i les seues conseqüències en l’organisme. 
 • Sessió sobre la fotoprotecció. Es treballa la importància de protegir la pell davant els raigs del sol i les diferents textures que podem trobar en els protectors solars. 
 • Sessió sobre la higiene postural. Funció de la columna vertebral i la importància de protegir-la. 

TERCER CICLE 

 • Sessió sobre la farmaciola i els primers auxilis. Explicació de per a què s’utilitza cada component de la farmaciola i què ha d’haver-hi en ell. 
 • Sessió sobre l’assetjament escolar. Programa de prevenció d’assetjament escolar Cola Cao. 
 • Sessió sobre la salut bucodental. Importància del raspallat de dents i prevenció de la càries. 
 • Sessió sobre la diversitat, el respecte i la tolerància. Debat sobre si existeixen diferències entre dones i homes, sobre els estereotips i la discriminació. 
 • Sessió sobre els mites i realitats dels efectes de l’alcohol. 
 • Sessió sobre el tabac. S’analitzen els seus components i les seues conseqüències en l’organisme. 
 • Sessió sobre la fotoprotecció. Es treballa la importància de protegir la pell davant els raigs del sol i les diferents textures que podem trobar en els protectors solars. 
 • Sessió sobre la higiene postural. Funció de la columna vertebral i la importància de protegir-la. 

SECUNDÀRIA  

 • Sessió sobre primers auxilis + RCP + OVACE. Definició de primers auxilis, passos de la reanimació cardiopulmonar, posició lateral de seguretat i maniobra d’Heimlich. 
 • Sessió sobre la diversitat, el respecte i la tolerància. Debat sobre si existeixen diferències entre dones i homes, sobre els estereotips i la discriminació. 
 • Sessió sobre els mites i realitats dels efectes de l’alcohol. 
 • Sessió sobre el tabac. S’analitzen els seus components i les seues conseqüències en l’organisme. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

 • Sessió sobre primers auxilis + RCP + OVACE. Definició de primers auxilis, passos de la reanimació cardiopulmonar, posició lateral de seguretat i maniobra d’Heimlich. 
 • Sessió sobre la diversitat, el respecte i la tolerància. Debat sobre si existeixen diferències entre dones i homes, sobre els estereotips i la discriminació.