Sistema d’Incidències Informàtiques

El sistema d’incidències informàtiques del centre sols atendrà problemes relacionats amb els pcs, monitors, teclats, ratolins, altaveus, projectors, programari i conexió a Internet. La resta d’incidències cal comunicar-les a consergeria. La compra de material la gestiona l’Equip Directiu