“L’ESPAI PER A JOVES. DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE NANOSATÈL·LITS”

Durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023 s’ha desenvolupat al departament de Tecnologia de l’IES la Vereda, amb la col·laboració d’altres 7 centres de la Comunitat Valenciana, i coordinat per la Universitat Politècnica de València i el CEFIRE, el projecte “L’ESPAI PER A JOVES. DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE NANOSATÈL·LITS”. Aquest projecte ha tingut una duració de 2 anys, durant els quals es pretenia afermar el coneixement espacial i de disseny de missions.
Els cursos implicats en el projecte va ser 1r i 2n de batxiller, a la assignatura optativa de Tecnologia Industrial i enginyeria.
S’han impartit coneixements bàsics espacials, com a tipus d’òrbites, comunicacions emprades i tipus de satèl·lits existents, incloent els projectes estudiantils de baix cost (cansats i cubesats).
L’alumne ha vist com crear prototips d’Estacions de Vol i de terra a través de xips modulars dissenyats per a STEM, amb un kit comercial de baix cost i fàcil maneig (XinaBox), que li ha permet, mitjançant senzills experiments, afermar els coneixements adquirits en diferents assignatures (Física, Matemàtiques, Tecnologia,…).
L’objectiu final ha sigut poder dissenyar una missió espacial bàsica i posar-la en pràctica mitjançant un vol de gran altitud amb un globus sonda (36 km d’altura), que permeta validar tot el projecte, Després de recuperar el globus, els alumnes analitzaran les dades obtingudes per traure conclusions, sobre tot, dels paràmetres meteorològics (temperatura, pressió, humitat, altitud, etc.) i la comprovació dels sistemes de visualització utilitzats per facilitar la recuperació del globus (Flash de llum infraroja i so de balisa amb un brunzidor).
Actualment, el projecte està a la espera de trobar una finestra en tems i oratge, per poder llançar-lo, i d’aquesta manera poder posar fi al projecte.
Volem agrair tant als alumnes que han participat, com a tots els estament docents implicats (Universitat Politècnica de València, CEFIRE, IES la Vereda, professors, etc… ) el recolzament i l’ajuda que ens ha proporcionat per a la realització d’aquest projecte.

Alumnos/as: Sara Oliver, Izan Pallás, Diego Puchades y Marcos Rubio
Profesores/as: Francisco Javier Bonet y Maria José Lloret
Curs: 1r i 2n BAT